"Biologiskt system kan kollapsa"

Det regionala avfallsbolaget Sörab söker bygglov för en återvinningscentral drygt hundra meter från känsliga naturområden vid Råstasjön. Naturskyddsföreningen protesterar och varnar för en biologisk kollaps.

  • Publicerad 07:49, 6 apr 2018

Det krävs en grön infrastruktur där djur kan röra sig i landskapet.

Det är den nuvarande återvinningscentralen vid Kvarnkullen i Stora Ursvik som Sörab vill flytta cirka en kilometer österut.

Den tänka platsen är en grusad yta intill kommungränsen mot Solna. Strax nedanför rinner Norra Råstabäcken, ibland kallad Madenbäcken, och några hundra meter bort ligger Råstasjöns planerade naturreservat.

Naturskyddsföreningen i Solna-Sundbyberg tänker överklaga placeringen. Enligt föreningen är bäcken och Råsta gärde den enda gröna korridoren mellan Järvakilen och Råstasjön.

– Naturområden lever inte isolerat. Bäcken har inga unika naturvärden i sig. Men det krävs en grön infrastruktur där djur kan röra sig i landskapet och då är både bäcken och Råsta gärde viktiga. Hela stråket borde ha ingått i naturreservatet, säger föreningens ordförande Linda Bell.

Naturskyddsföreningen befarar att en återvinningscentral så nära bäcken och Råstasjön ökar trafiken i området och avrinningen av miljöfarliga ämnen och tänker överklaga placeringen till länsstyrelsen.

– Att bevara grön infrastruktur har hög prioritet både nationellt och internationellt, säger Victor Eriksson i Naturskyddsföreningen.

Föreningen anser att exploateringen av Råsta gärde hotar hela djurlivet i området.

– Om inte Solna och Sundbyberg börjar ta hänsyn till naturvärden så riskerar hela det biologiska systemet att kollapsa, säger Linda Bell. 

Miljöpartiet i Solna har krävt att de två kommunerna diskuterar konsekvenserna av en placering innan Sörab får bygglov. Begäran avslogs av byggnadsnämnden i Solna.

MER Sörab

Sörab är ett regionalt avfallsbolag som ägs av tio kommuner, däribland Solna och Sundbyberg.

Uppdraget är att ta hand om avfall från hushåll och verksamheter i medlemskommunerna.

Sörabs sex återvinningscentraler tar han om drygt 70 000 ton avfall varje år.
 

Visa merVisa mindre