Bilkörfält ska bort från Stadsgårdsleden. Foto: Jannie Flodman

Bilkörfält tas bort på Stadsgårdsleden – ska ge plats åt cyklar

I vår får bilarna maka på sig på Stadsgårdsleden. “Det försvinner helt enkelt ett körfält på Stadsgårdsleden som ges till gående och cyklister”, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP)

  • Publicerad 07:00, 18 aug 2017

Stadsgårdsleden är en av Stockholms mest trafikerade infartsleder. Dagligen passerar nästan 100 000 bilister,cyklister och bussresenärer sträckan. Nu står det klart att en omfattande breddning av gång- och cykelstråket påbörjas i vår.

– Stadsgårdsleden är en viktig länk för alla som cyklar från Nacka, Henriksdal och Hammarby sjöstad. Men det är också en bitvis väldigt trång sträcka. Därför gör vi en rejäl separering för att inte få den här konflikten mellan fotgängare och cyklister som råder där i dag, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

Så blir bussterminalen vid Slussen – här är detaljerna om nya förslaget

Breddningen är beräknad att kosta 37 miljoner kronor och är indelad i två etapper. En är permanent och sträcker sig 500 meter mellan Tegelviksslingan och Fotografiskas östra del. Där ska det byggas en sju meter bred dubbelriktad gång- och cykelbana som löper parallellt med buss- och bilkörfälten.

Stänger bilkörfält

Den andra etappen är 200 meter lång och sträcker sig förbi Fotografiska mot Slussen.

Passagen, där det dagligen passerar 4000-6000 cyklister, är på sina ställen bara 2, 7 meter bred och har varit hårt olycksdrabbad med dödlig utgång i fyra fall sedan år 2000.

Här får cyklister och fotgängare mer plats – bygget börjar i natt

Där kommer ett bilkörfält att stängas av för att ge plats åt det nya cykelstråket.

Ursprungsplanen var att genomföra filavstängningen i ett senare skede i byggprocessen. Men den politiska majoriteten vill nu skärpa tidsplanen och kommer därför att rösta igenom en tidigareläggning i nästa trafiknämnd.

– Passagen vid Fotografiska är mest komplicerad och där kommer vi på försök att ta bort ett körfält och göra cykelbana. Det försvinner helt enkelt ett körfält på Stadsgårdsleden som ges till gående och cyklister, säger Daniel Helldén.

"Kommer fungera"

Avstängningen kommer att pågå till och med 2019. Därefter ska det hela utvärderas.

Under tiden får bilister och bussar samsas om ännu färre filer på den redan trafiktyngda sträckan, som ett årsmedeldygn har cirka 24 000 motorfordon och 65 000 bussresenärer.

– Den bedömning som trafikkontoret har gjort är att det kommer fungera med det flöde som finns i dag. Den stora nöten med Stadsgårdsleden är alla bussar som ska växlas in i garaget. Beräkningen är att det ska fungera men för säkerhets skull gör vi ett test förbi Fotografiska, säger Daniel Helldén.

Breddningen av cykelstråken på Stadsgårdsleden är en del av Stockholms stads cykelplan för att hantera det ökade antalet cyklister i staden, som spås öka kraftigt till 2040.

– Det är en viktig del i våra satsningar för att göra Stockholm till en ledande cykelstad. Det här är något som behövs.

Stadsgårdsleden har idag en cirka 4 meter bred dubbelriktad gång- och cykelbana. Vid Fotografiska är passagen 3,5 meter bred och 2,7 meter på det smalaste ställena.

Den nya dubbelriktade gång- och cykelbana ska bli mellan 5, 7 - 7 meter bred.

Längs en 200 meter lång sträcka från Slussen förbi Fotografiska ska även ett bilkörfält stängas av till och med 2019.

Kostnad: 37 miljoner kronor

Visa merVisa mindre