Visionsbild över östra Hagastaden/Norrtull. Foto: White Arkitekter/Stockholms stad

BILDEXTRA: Så ska Norrtull byggas om

Nu går staden vidare med planerna på att bygga om vid Norrtull, den östra delen av Hagastaden.

  • Publicerad 12:25, 23 mar 2020

Cirka 600 lägenheter (285 studentlägenheter och 90 platser på ett vård- och omsorgsboende), lokaler för kontor, butiker och ett hotell. Dessutom nya parker, torg och en skola för 1 200 elever (årskurs 6-9 och gymnasium) samt en fullstor idrottshall och en 7-spelsplan, som vi skrivit om tidigare. Det är planen för östra delen av Hagastaden, vid Norrtull, när staden vill bygga om platsen rejält.

Hagastaden får tre nya idrottshallar

Nu går man vidare med planerna och skickar ut förslaget på samråd att tycka till om.

Enligt staden är målet med förslaget att bygga bort trafikbarriärernas dominans i området, bland annat genom "en tät, levande stadsmiljö" och en "värdig entré norrifrån och ett omhändertagande möte med Nationalstadsparken".

Bland annat ska Uppsalavägen flyttas västerut och tillsammans med Sveavägen och Norra Stationsgatan byggas om till en mer "stadsmässig karaktär".

Tullhusen från 1733 ska bevaras och omges av ett nytt torg, med arbetsnamnet Tullhusplatsen, som planeras bli 50 procent större än Hötorget, enligt staden. Platsen ska även kunna användas som evenemangsplats i framtiden.

– Den stora fördelen med förslaget är att vi omvandlar ett rörigt och otillgängligt område till en attraktiv stadsmiljö för både stockholmare och besökare, säger ansvarig planhandläggare vid stadsbyggnadskontoret, Magnus Bäckström i ett uttalande.

Tullhusen ska bevaras och ett torg byggs runt dessa. Foto: White arkitekter/Stockholms stad

Tullhusplatsen. Foto: White Arkitekter/Stockholms stad

Tullhusplatsen Foto: White Arkitekter/Stockholms stad

Samrådet

Samrådet pågår till den 5 maj.

Förslaget visas på Tekniska nämndhuset, Flemingagatan 4 samt Hagastadens utställningslokal, Solnavägen 1e, Stockholm. Här hittar du mer om planerna på stadens sajt.

Visionsbild bostadsrätter kvarter 11 Hagastaden Foto: Wingårdhs/HSB

Tullhusplatsen Foto: White Arkitekter/Stockholms stad

Foto: White Arkitekter/Stockholms stad

Visionsbild östra Hagastaden/Norrtull. Foto: White Arkitekter/Stockholms stad

Visionsbild kvarter 13Södra. Hagastaden. Studentlägenheter. Foto: Lindberg Stenberg/Svenska Bostäder