Tre olika förslag om hur Enköpingsvägen genom centrala Bro kan komma att se ut i framtiden. Foto: CF Møller Architects / Mandaworks / SandellSandberg Arkitekter

Bildextra: Så kan framtidens Bro se ut

Arbetet med att förändra centrala delarna av Bro pågår. Från kommunen har man nu presenterat tre stycken visionsskisser som visar hur Enköpingsvägen kan komma att se ut i framtiden.

  • Publicerad 10:25, 7 sep 2021

Nyligen så presenterade kommunen tre stycken visionsskisser över hur Enköpingsvägen i Bro kan komma att se ut 2030. Upplands-Bro gav tre arkitektkontor i uppdrag att visualisera en framtida småstadsgata.

En visionsskiss över Enköpingsvägen/Brorondellen/Norrgrindsvägen. Foto: Mandaworks

Från kommunen har man lyft fram att en viktig del av omdaning Bro är utvecklingen och förändringen av Enköpingsvägen.

– Genom Bro skär Enköpingsvägen och bildar en barriär, både estetiskt och rent fysiskt för fotgängare. Det är en barriär som vi vill överbrygga. Vi föreslår att Enköpingsvägen utvecklas till en småstadsgata och att Brorondellen byggs om till en klassisk gatukorsning där såväl trafikanter som gående får plats, säger Martin Nordmark (L), kommunalråd, i en kommentar.

Nu är det viktigt att ha i åtanke att dessa visionsskisser inte ska ses som absoluta sanningar om en framtida lösning. Från kommunens sida hoppas man att bilderna ska kunna fungera som underlag för vidare diskussion med invånarna.

Här ser vi en eventuell framtida vy över Enköpingsvägen/Blomstervägen. Foto: SandellSandberg Arkitekter

– Vi presenterar tre olika visionsskisser som exempel på hur Enköpingsvägen kan utvecklas till en levande småstadsgata och nu vill vi ha medborgarnas synpunkter. Är det verksamheter, service, mötesplatser eller gröna ytor som efterfrågas? Detta är starten för vårt arbete med att utveckla Bro tillsammans med invånarna, säger Lisa Edwards (C), kommunalråd.

Enköpingsvägen/Brorondellen/Norrgrindsvägen. Foto: CF Møller Architects

Den fördjupade översiktsplanen för Bro är ute på granskning till den 30 september. Tills dess är det möjligt för dig som invånare att dryfta frågor, tankar och idéer kring förslaget.

All info om hur du ska gå tillväga och förslaget i sin helhet hittar du på kommunens hemsida.

Eon gräver för fjärrvärme

Västra Kungsängen berörs av arbetet. Energijätten Eon uppger att man inlett ett grävarbete i västra Kungsängen som väntas pågå till årsskiftet. Det här arbetet syftar till att stärka upp fjärrvärmenätet.måndag 20/9 9:57

Dumpade massor kan hota grundvattnet

Kommunens tillsynsfynd i grustaget: ✓ Gummi  ✓ Pvc-rör  ✓ Plast Verksamheten på den omtvistade fastigheten Lindormsnäs 1:5 i Upplands-Bro är återigen igång. Jordmassorna som dumpats i det viktiga vattentäktsområdet är enligt ägaren så rena att ”barn ska kunna äta...fredag 17/9 14:01