Förslag på kontorshus på triangeltomten, vy från korsningen Lindhagensgatan/ Kellgrensgatan Foto: Fojab Arkitekter

BILDEXTRA: Så blir Hornsbergs nya kvarter

Så här vill staden gå vidare med att bygga nya bostadskvarter istället för bussgarage på nordvästra Kungsholmen.

  • Publicerad 11:49, 2 maj 2019

Nu är stadens planer för att bygga om kring Hornbergs bussdepå när SL flyttar garaget till Tomteboda ute på granskning. Sedan samrådet har staden bland annat genomfört nya utredningar kring risker och buller. Nu presenterar man hur man vill gå vidare inför ett antagande i stadsbyggnadsnämnden.

Istället för brandstation och blåljuscentral – det här blir det istället

Totalt handlar det om åtta nya kvarter för ursprungligen 750 bostäder, men där det i dagsläget pekar på uppåt 890 då de flesta byggherrar nu verkar vilja bygga fler, mindre lägenheter. Dessutom ska det bli kontor, idrottshallar, hotell, två förskolor med totalt 10 avdelningar och även ett nytt parkeringsgarage under Essingeleden.

Här får Kungsholmen åtta nya kvarter – se bilderna

Husen i kvarteren vid bussdepån föreslås bli mellan sex-åtta våningar höga, medan det nya husen vid "triangeltomten", där den tidigare blåljuscentralen planerades, föreslås få uppåt elva våningar.

Varningen: För få förskolor i nya stadsdelen på Kungsholmen

Planerna är ute på granskning till 22 maj sedan är tanken att de ska klubbas i stadsbyggnadsnämnden redan i höst.

Själva arbetet på plats, med rivning, sanering och sedan bygget av bostäderna räknar staden nu med att komma igång med 2021 när SL ska flytta till den nya bussdepån. Hela området beräknas vara färdigbyggt 2028.

Här kan du läsa mer om planerna

Så ska bussdepån bebyggas med nya kvarter Foto: Tara Nezhadi

Förslag på nytt bostadshus (kvarter 1), vy från korsningen Elersvägen/ Nordenflychtsvägen Foto: Fojab Arkitekter

Förslag på nytt bostadshus (kvarter 1), vy från Kvarterstorget Foto: AIX Arkitekter

Förslag på nytt bostadshus (kvarter 2), vy från Lindhagensgatan Foto: Tengbom

Förslag på nytt bostadshus (kvarter 2), vy från Kvarterstorget. Foto: Enter Arkitektur

Förslag på nytt bostadshus inklusive förskola (kvarter 3), vy från Lindhagensgatan Foto: Belatchew Arkitekter

Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från idrottsplatsen Foto: Alessandro Ripellino Arkitekter

Förslag på kontorsbyggnader i kvarter 6 med En stor publik entré förläggs i korsningen med Lars Forsells gata Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Förslag på kontorsbyggnader i kvarter 6 till vänster och kvarter 8 till höger, vy från Essingeleden Foto: Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Förslag på idrottshall och idrottstorget, vy från Långa gatan Foto: Vida Arkitektkontor

Förslag på nytt bostadshus (kvarter 4), vy från Kvarterstorget Foto: ÅWL Arkitekter

Ekparken, vy från Elersvägen Foto: Nivå Landskapsarkitektur

Kvarterstorget, vy mot söder Foto: SWECO Architects