Bilarna ska bort från Kungsgatan

En 400 meter lång tunnel under Kungsgatan är i behov av renovering. Om förslaget klubbas igenom kan det innebära en stor förändring då personbilstrafiken förbjuds. I stället ska gatan få större gångbanor samt fler uteserveringar, bänkar och träd.

  • Publicerad 11:37, 4 dec 2018

En 400 meter lång ledningstunnel som går under Kungsgatan – mellan Sveavägen och Norrlandsgatan – kan komma att grävas upp och byggas om.

Tunneln byggdes redan 1911 och trafikkontoret, som är ägarna, har gjort bedömningen att den måste renoveras för att klara av dagens trafik.

Bland annat menar de att hela tunneln behöver omisoleras, taket förstärkas och vattenledningar bytas ut.

Förslaget ska först klubbas igenom i trafiknämnden och en utredning av tunnelns skick planeras pågå under vintern och våren 2019. 

Totalt förväntas utredningen kosta drygt 3 miljoner kronor.

Mer plats för fotgängare

Renoveringen av ledningstunneln kan också komma att innebära ett rejält ansiktslyft för Kungsgatan.

Trafikkontorets vision är nämligen att i samband med ombyggnaden även skapa mer plats för fotgängare – och mindre plats för fordon.

Tanken är att helt ta bort personbilstrafiken och endast tillåta buss-, taxi- och cykeltrafik samtidigt som nya, breda, gångbanor ska öppna upp för mer rörelse och fler uteserveringar, bänkar och träd.

Den totala kostnaden för projektet beräknas landa på 150 miljoner kronor och i vår förväntas ett genomförandebeslut att tas.