Biltrafik. Att föräldrar ofta väljer att skjutsa sina barn hela vägen fram till skolan kan skapa en otrygg utemiljö, menar Daniel Helldén (MP). Foto: Sacharias Källdén/Pekka Pääkkö

Bilar kan förbjudas vid skola

Staden vill sätta stopp för trafikkaos vid skolor. Därför ska man testa bilförbud – vilken skola som blir först ut ska snart beslutas. "Otryggheten beror inte minst på föräldrar som kör sina barn ända fram till entrén," säger Daniel Helldén (MP).

  • Publicerad 09:00, 1 maj 2022

I budgeten för 2022 har trafiknämnden i uppdrag att sjösätta ett pilotprojekt i syfte att säkra skolvägar vid en skola eller förskola där det finns upplevda säkerhetsproblem.

Det som ska testas är en bilfri utemiljö.

– Det handlar om att identifiera skolor som upplevs otrygga vad gäller utemiljön och där helt enkelt stänga av trafiken. Antingen vid skolstart och slutet på dagen, eller hela dagen, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

– Otryggheten beror inte minst på föräldrar som kör sina barn ända fram till entrén. Det gör ofta att föräldrar inte låter sina barn till exempel cykla till skolan eftersom det är stökigt utanför.

Priset kan höjas när staden vill skaka fram fler p-platser

Lokala föreskrifter och hinder

Trafikkontoret jobbar med att skapa trygga vägar till skolan genom att bygga om platser. Det här skulle dock handla om enklare ingrepp.

– Det är något som kan göras ganska fort, genom nya, lokala trafikföreskrifter och hinder som lätt går att ställa ut och ta bort.

Exakt hur åtgärderna skulle se ut är inte klart. Första steget är att testa olika varianter. Faller det väl ut och om man hittar en modell som fungerar är målet att sprida det vidare.

– Vi vill att skolbarn själva ska kunna ta sig till skolan – gå, cykla eller åka kollektivt. Inte köras. Då måste vi skapa en trygg miljö för det.

Ny app kan bli lösningen på decennier av trafikkaos

Vill ha förslag

Vilken skola det blir är inte klart i dagsläget, utan en ska väljas utifrån synpunkter från rektorer och föräldraföreningar.

Förhoppningen är att projektet kan testas vid en skola i höst.

Om du har synpunkter

Vill du tipsa om otrygga skolmiljöer? Skicka i så fall dina synpunkter till trafikroteln@stockholm.se