SAKNADE. Karima Lindbergs skördar blev mindre när bina försvann. Foto: Leif Oldenburg

Bikupor ska få Solna att frodas

När bina försvann från Kvarnvretens koloniområde i Ulriksdal blev Karima Lindberg utan päronskörd i två år. Men snart kan Solna få nya bikupor.

  • Publicerad 12:07, 29 apr 2019

När bina försvann minskade äppelskörden och jag fick inga päron på två år.

I juni 2018 gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för biodling i anslutning till Solnas tre naturreservat i Ulriksdal, Igelbäcken och Råstasjön. Tanken är att intresserade frivilliga ska sköta om odlingarna.

Nu är utredningen klar och flera tänkbara områden pekas ut.

Råstasjön – vid entrén mot Arenastaden.

Kvarnvreten – i norra delen mot Ulriksdals naturreservat.

Igelbäcken – på en plats nära Västra hagen.

Samtidigt påpekar förvaltningen att det kan finnas andra platser i Solna utanför naturreservaten som är mer lämpade för biodlingar. Det är nämligen viktigt att inte konkurrera ut de så kallade solitärbina som också behövs i naturens kretslopp.

– Man måste tänka sig för ordentligt innan bikupor placeras ut. Alla bin behöver nektar och bollen för att föröka sig. Födotillgången avgör om tambin och vilda bin kan leva tillsammans, säger Solnas kommunekolog Veronica Gelland Boström.

Redan i dag finns ett tiotal biodlingar anmälda till länsstyrelsens register. De flesta är placerade i nationalstadsparken men även i Norra Kyrkogården och på tak i Arenastaden finns biodlingar.

För ett tiotal år sedan fanns det även en biodling i anslutning till Kvarnvretens koloniträdgårdsområde i Ulriksdal. Men bina försvann – och det märktes direkt på skörden.

– Kupan låg utanför grinden. När bina försvann minskade äppelskörden och jag fick inga päron på två år. Jag vill absolut ha bina tillbaka, säger Karima Lindberg som har en jordlott i området.

OMRÅDET. Kvarnvretens koloniträdgårdsområde har 108 jordlotter. Foto: Leif Oldenburg

POTATIS. Ulf Andersson har haft sin kolonilott i Kvarnvreten i tre år och förbereder årets potatisskörd. Foto: Leif Oldenburg

Två sorters bin

Bin lever på pollen och nektar.

Bin och även humlors arbete med att samla in pollen och nektar är livsviktigt. Samtidigt pollineras nämligen buskar, träd och växter. Tre fjärdedelar av det som står på våra matbord har skapats genom binas pollineringsarbete.

Bin kan antingen leva i samhällen (honungsbin) med en fruktsam drottning eller som så kallade solitärbin. Även solitärbin kan leva i större kolonier men samarbetar inte.

Till skillnad från getingar sticks bin sällan.

 

Visa merVisa mindre