Stänger. Örsundsbroskolan kommer överta delar av bibliotekets lokaler efter sommaren. Foto: Johan Kjellberg

Bibblan krymper när skolan växer

Biblioteket i Örsundsbro stänger under sommaren för ombyggnation. Därefter öppnar den igen med reducerad golvyta. Anledningen är att Örsundsbroskolan är trångbodd och kommer att ta över delar av lokalen.

  • Publicerad 08:35, 18 jun 2021

Varför tar det sådan tid?

Örsundsbrobygden växer så det knakar. Det märks allra tydligast på skolan. Situationen är akut, lösningen för hösten blir att skolan kommer överta en del av bibliotekets golvyta. Biblioteket kommer stängas under sommaren för ombyggnation. Det nya biblioteket med reducerad golvyta förväntas öppna till höstterminens start.

− Jag blir ledsen när kulturen i bygden blir drabbad av detta. Är man inte idrottsintresserad finns det inte många samlingsplatser här. Mina barn har lärt sig att tycka om att läsa böcker tack vare biblioteket, säger en Örsundsbro-bo som vill vara anonym.

Stor frustration

Personen utvecklar sitt resonemang och sin frustration över att ingenting gjorts tidigare.

− Det är jättekul att elevantalet växer men det är ju vida känt sedan flera år tillbaka att skolan är för trång. Varför tar det sådan tid med att hitta en långsiktig lösning med skolan?

I kommundokumentet ”Verksamhetens beslutsunderlag för Örsundsbroskolan” (VBU), från 2019, beskrivs hur stor befolkning Örsundsbro antas få under de kommande åren. Och även att ett nybygge av en skola kommer behöva dimensioneras för att kunna ta emot 760 elever, från dagens situation med 500 elever.
I handlingarna föreslås det även att det planeras för en byggrätt i samband med ett nybygge så att det finns en möjlighet att kunna bygga ut skolan ytterligare i framtiden om ännu en utökning behövs.

Varit trångbodda länge

Den nya skolan behöver vara klar till 2025 enligt handlingarna.

I investeringsplanen finns ett markeringsbelopp på 225 miljoner fördelat mellan åren 2021-2025.

− Vi har varit trångbodda under en längre tid och det här är tyvärr ett nödvändigt ont. Vi får inte till en bra organisation annars i höst. Men jag känner mig förhoppningsfull till att ett nybygge kommer ske, säger John Danielsson, rektor på Örsundsbroskolan.

Besked kommer snart

Mats Flodin, ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, förstår att man undrar över vad som kommer hända med skolan.

− I början på hösten blir förstudien klar, då kommer utredningen visa vilken lösning som är mest fördelaktigt för att lösa platsbristen på Örsundsbroskolan.  Tråkigt såklart att biblioteket påverkas av detta. Jag ser det fortfarande som rimligt att situationen med skolan har löst sig innan 2025.
Under sommaren hänvisas bibliotekets besökare till Enköping.

Minskar. Golvytan reduceras efter sommaren. Foto: Johan Kjellberg

Vad är ett VBU?

Verksamhetens beslutsunderlag, (VBU), är ett kommunalt dokument som ska användas som underlag i en fortsatt förstudie kring grundskolan i Örsundsbro. Det kommer tillsammans med verksamhetsbeskrivning, lokalprogram och förstudie att vara underlaget till projektering av programhandling och upprättande av projektplan.

Källa: Enköpings kommun

Personal tafsade på boendet

Nyheter Anställda på ett LSS-boende i Enköping beskrivs som gränslösa av andra medarbetare, och ska ha krupit ner i samma säng som vårdtagaren. Även tafsningar och nedbrottningar ska ha förekommit.fredag 23/7 13:43

Musikalisk motorist inför rätta

Nyheter En 21-årig man får 1 000 kronor i böter för förargelseväckande beteende. Mannen har fört oljud genom att i fordon spela hög och störande musik.Det hände den 11 juli 2021 på Fjärdhundragatan i...fredag 23/7 12:53