Innerstadsbor är positiva till bikupor i stan. Foto: Anna Rönnqvist

Bi-boom – nu vill vi ha kupor i stan

9 av 10 innerstadsbor vill att det ska surras mer i stan. I kolonilotter, allmänna parker och på bostadshusens tak vill vi fler se bikupor. Så här gör du för att skaffa dina egna bin.

  • Publicerad 15:19, 25 aug 2015

Intresset för biodling är stort i stan. I Stockholms län finns ca 900 medlemmar i 19 biodlarföreningar. I fjol började exempelvis stadsdelsförvaltningen på Östermalm skaffa bikupor som boende erbjuds ta hand om. Detta genomfördes i samarbete med föreningen Bee Urban som har biodlingar på flera ställen i stan, bland annat på Kulturhusets tak.

Den stora efterfrågan beror, troligtvis, främst på binas påverkan på växtlivet. En tredjedel av det vi äter är beroende av bins pollinering för att föröka sig och växa.

Enligt innerstadspanelen finns det ett utbrett intresse för biodling i stan. Frågan som ställdes var på vilka platser i innerstaden man skulle vilja att biodling bedrivs. 750 innerstadsbor har deltagit i undersökningen, och de populäraste svarsalternativen var kolonilotter, allmänna parker och tak på bostadshus.

– Jag tycker att tak låter lämpligt, säger Johan Jarbrant, ordförande i Stockholms biodlarförening.

På balkongen kan det dock bli lite stökigt, menar Johan Jarbrant.

– På tak är det ju ganska skyddat, fortsätter han. I parker kan kuporna bli nedsparkade. Men de är ju ganska tunga de här lådorna som man installerar. De väger ungefär tjugo kilo styck, så det går nog inte så bra att klättra upp på stege med dem.

Du får ha bin på balkongen, men taket är bättre

Om man är intresserad av att skaffa bin, så är det enklaste sättet att köpa ett färdigt bisamhälle av en etablerad biodlare. Man är skyldig att anmäla till länsstyrelsen var man har bina, så att tillförordnade bitillsynsmän kan komma och kolla om bisamhället bär på den smittsamma sjukdomen amerikansk yngelröta.

I övrigt finns det inga tillståndskrav eller detaljerade regler att följa om man vill skaffa bin. Men det kan vara bra att prata med grannarna innan.

Visa merVisa mindre

Såhär svarade ni:

En tredjedel av det vi äter är beroende av bin för att växa men vi nås av allt fler larmrapporter om att det är brist på bin. Samtidigt lanseras initiativ för att odla bin i storstäderna. På vilka av följande platser i innerstaden skulle du vilja att det odlades bin?

På din balkong: 5%

På ditt bostadshus tak: 47%

På ditt bostadshus gård: 23%

I allmänna parker: 49%

På kolonilotter: 71%

Inget av ovanstående: 8%

Vet ej/inget svar: 6%

750 personer har deltagit. Fler svarsalternativ har varit möjliga.

Visa merVisa mindre