Niondeklassarna Felicia Kindström Isebark, Rebecca Zeito, Annika Blomstrand och Victoria Lagerberg Foto: Ulrika Lind

Betygen fortsätter stiga

Niondeklassarnas meritvärden fortsätter att stiga i Huddinge. Det visar statistik från Skolverket. Men andelen behöriga elever till gymnasiet har inte ökat. – Det här är den stora utmaningen, säger grundskolechefen Kerstin Gelfgren.

  • Publicerad 13:11, 8 okt 2015

Sedan förra året har det genomsnittliga meritvärdet för samtliga grundskolor i Huddinge kommun ökat mer än någonsin tidigare.

Nu är det genomsnittliga meritvärdet 225,4, jämfört med 222,8 året innan. Resultatet är en bra bit över riksnittet på 217,1.

– Jag vill rikta ett stort tack till både eleverna och pedagogerna som har presterat den här goda insatsen. Det är oerhört glädjande när det är en stabil höjning som kommer år efter år, säger Kerstin Gelfgren, grundskolechef.

Hon får medhåll av Jelena Drenjanin (M), ordförande för grundskolenämnden, som säger att kommunen börjar se effekter av de satsningar som gjorts i bland annat lärarlyftet.

– Det är mycket positivt, säger Jelena Drenjanin.

Trots att meritvärdet har ökat för niondeklassarna har andelen behöriga elever till gymnasiet inte ökat.

Enligt Kerstin Gelfgren kan det beror på att elever med redan bra betyg har blivit bättre, medan de som har det svårare i skolan har stått kvar på samma plats.

– Det är en stor utmaning. Det är ett stort fokus på att identifiera de elever som riskerar att inte nå målgång. Sätta in stödinsatser så att eleven når målgång för att bli behöriga till gymnasieskolan och se till att samtliga elever når nivån för behörighet till gymnasiet. Man kan arbeta preventivt med det här, säger Kerstin Gelfgren.

Pojkarna har ökat sitt meritvärde något mer än flickorna. Men det är långt kvar tills flickor och pojkar har lika bra betyg. Flickorna har betydligt högre meritvärde än pojkar – 245,2 jämfört med 228,8.

– Vi kan se att våra flickor är mer studiemotiverade, men det är ingen större skillnad mellan pojkar och flickor vad gäller behörighet, säger Jelena Drenjanin.

Karin Kavmark, rektor på Vistaskolan, har märkt av att pojkarna har blivit mer studiemotiverade sedan introduktionen av digitala verktyg i undervisningen.

– Vi har sett att tidens nya hjälpmedel har fångat intresset hos många elever som tidigare var mindre studiemotiverade. Sedan kan du tillägna dig kunskap på många olika sätt, men du kan också visa din kunskap på många olika sätt, säger Karin Kavmark.

Niondeklassarna Rebecca Zeito, Annika Blomstrand, Felicia Kindström Isebark och Victoria Lagerberg har haft Ipads sedan årskurs sex.

– Det är ett bra läromedel. Det är snabbt och du har tillgång till många saker, säger Rebecca Zeito.

Fakta

Kolla placeringen på din grundskola

Placering Skola Meritvärde Placering i fjol

1 Kungsklippeskolan 259,6 5

2 Källbrinksskolan 249 3

3 Vistaskolan 247,2 1

4 Edboskolan 241,5 2

5 Trångsundsskolan 236,7 10

6 Segeltorpsskolan 235,6 7

7 Balingsnässkolan 229,1 4

8 Kvarnbergsskolan 226,2 6

9 Östra grundskolan 224 8

10 Annerstaskolan 217,8 9

11 Tomtbergaskolan 201,6 11

12 Vårbyskolan 179,7 12

Visa merVisa mindre