Trafikförvaltningen i landstinget vill strama åt bussturerna ännu mer för att spara pengar. Foto: Anna Z Ek

Besparingar i busstrafiken

Landstingets sparpaket slår mot Vallentunaborna. Enligt ett förslag får tre busslinjer färre avgångar och linje 625 dras in helt.

  • Publicerad 14:07, 14 sep 2015

Vallentunas kollektivtrafik är redan i dag slimmad med färre turer på de hårt belastade linjerna 608 och 610. Nu vill trafikförvaltningen i landstinget strama åt bussutbudet ännu mer.

De ändringar som berör Vallentuna handlar främst om färre bussavgångar på linjerna 664, 665 och 687. Linje 625 mellan Söderhalls trafikplats och Danderyds sjukhus dras in helt.

– Vi måste få svar på hur landstinget har tänkt här. Har de gjort trafikmätningar som motiverar de här neddragningarna? säger Sofia Segergren (C), kommunstyrelsens vice ordförande.

I förslaget som skickades ut till länets kommuner under förra veckan förklarades neddragningarna med att trafikförvaltningens ekonomi inte är i balans. Som en följd av detta måste man spara 300 miljoner kronor som saknas i intäkter från kollektivtrafiken.

– Kostnaderna växer i takt med att invånarna blir fler och samtidigt som flera utbyggnader av kollektivtrafiken pågår. För att kunna finansiera dessa behövs intäkter, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

I morgon, onsdag, har Vallentuna bjudits in till ett samrådsmöte med landstinget, där har kommunen möjlighet att lämna sina synpunkter på förslaget.

– Vi ska självklart poängtera att busstrafiken är viktig för kommunen, busslinjerna når ju delar av kommunen som inte Roslags­banan täcker, säger Sofia Segergren.

Linjen 665 ska enligt förslaget få färre avgångar mellan Brottby och Kårsta. Något som Sofia Segergren tycker är problematiskt.

– Det är viktigt att man kan ta sig med buss mellan orterna i en kommun, säger hon.

Även neddragningarna på linje 687 mellan Vallentuna och Kista ser hon som bekymmersam.

– Det är många i Vallentuna som jobbar i Kista, jag har tidigare fått höra önskemål från medborgare om fler avgångar på den linjen, ­säger Sofia Segergren.

Från det att förslaget presenterades har Sofia samlat på sig åsikter hon ska framföra på mötet i morgon. Hon tror att det på sikt kan komma bli aktuellt att gå tillsammans med de andra Roslagskommunerna för att få landstinget att inse vikten av en fungerande busstrafik i kommunen.

– Ju mindre flexiblelt det blir gör ju att människor låter bli och tar bilen i stället, det är inte bra, säger Sofia Segergren.