Stoppet från i våras är tillbaka igen. Foto: Salems kommun/Anders Björklund

Besöksstopp på äldreboenden i Salems kommun

Salems kommun återinför besöksstopp på kommunens äldreboenden. Något förbud kan man dock inte införa. "Vi kallar det 'besöksstopp' och vi vill att folk tar hänsyn till detta" säger socialchefen Jenny Thorsell.

  • Publicerad 18:07, 12 nov 2020

Några smittade finns varken på äldreboenden eller inom hemtjänsten i Salem enligt Jenny Thorsell.

Men på torsdagen fattade kommunens krisledningsnämnd beslut om att återinföra besöksstopp på kommunens äldreboenden.

Stoppet gäller från och med fredag den 13 november. Stoppet gäller fram till 13 december och dessförinnan fattar nämnden beslut om det ska förlängas eller inte.

– Vi ser att smittan ökar och vill skydda de boende, säger Jenny Thorsell.

Kan inte förbjuda

Något förbud kan kommuner dock inte utfärda enligt Socialstyrelsen.

– Det är myndiga personer som bor i sitt eget hem. Det finns ingen laglig grund för att förbjuda dem att ta emot besökare i sitt eget hem. Regelverket tillåter inte ett generellt besöksförbud på äldreboenden. Lagstiftaren anser att det var ett så stort brott mot den personliga integriteten att det inte går att ha kvar den möjligheten som fanns tidigare, säger Socialstyrelsens avdelningschef Thomas Lindén, till DN.

Jenny Thorsell hoppas att allmänheten inser allvaret.

– Vi vill att folk tar hänsyn till detta. säger hon.