Beslutet: Taxan för hemtjänst höjs med tre kronor

Först kom förslaget om en chockhöjning från 94 till 300 kronor i timmen. Sedan kom alliansen med ett förslag om en avgift på 186 kronor i timmen. Men till slut blev oppositionens förslag klubbat: höjningen av hemtjänsttaxan blir på tre kronor.

  • Publicerad 16:31, 4 dec 2019

På kommunfullmäktige den 25 november beslutades höjningen av taxan för hemtjänst.

Från årsskiftet kommer Järfällabor behöva betala 97 kronor i stället för 94 kronor i timmen som det har varit tidigare.

Det blev oppositionens förslag om en indexreglerad taxa som blir verklighet.

Vinnarna är våra äldre

Eva Ullberg

 

– Jag tycker att det är väldigt bra att det blir en rimlig höjning av taxan. Vinnarna i det här läget är ju våra äldre som behöver omsorg. Så jag är väldigt glad och positiv till det beslutet, säger Eva Ullberg (S), oppositionsråd.

Alliansens förslag

Alliansen föreslog i nämnderna, kommunstyrelsen och fullmäktige att taxan skulle höjas med cirka 100 procent, till 186 kronor i timmen.

Dan Engstrand (M), ordförande i socialnämnden, är inte nöjd med beslutet.

– Vi vill ha en annan uppräkning. Vi tror att vi behöver en långsiktig finansiering av hemtjänstverksamheten i Järfälla. Vi beklagar det beslutet som togs, men vi kommer att jobba vidare utifrån de förutsättningar vi nu har, säger Dan Engstrand.

Vi beklagar det beslutet som togs

Dan Engstrand

 

I början av hösten kom ett förslag från förvaltningen på en höjning till 300 kronor i timmen. Men både äldrenämnden och socialnämnden återremitterade frågan.

Förslaget: Chockhöjning av taxan för hemtjänst i Järfälla