Skolvalet. Staden gjorde fel som lät elever från Ekensbergsskolans årskurs fem få förtur till Blommensbergsskolan. Eleverna borde ha sökt plats som alla andra. Foto: Sacharias Källdén

Beslutet: Staden rundade skollagen i Gröndal

Staden rundade skollagen när man gav ett 20-tal elever från Ekensbergsskolan förtur till Blommensbergsskolan. Skolplatser får inte reserveras på det här sättet slås fast efter en överklagan.

  • Publicerad 20:00, 13 nov 2019

I våras rapporterade SöderortDirekt om föräldrar till barn som då gick i årskurs fem på Gröndalsskolan. De var missnöjda med att deras barn inte fick plats på den närmsta kommunala skolan, Blommensbergsskolan, till höstterminen då eleverna skulle börja sexan. Barnen spreds istället ut på olika skolor, såväl i Söderort som i innerstan.

Klasser i Gröndal splittras när skola försenas

Föräldrarna hävdade att deras barn borde ha fått plats på Blommensbergsskolan men att elever som under våren gick i årskurs fem på Ekensbergsskolan felaktigt getts förtur till skolan.

Flera föräldrarna överklagade därför hur skolvalet gått till. Nu har de fått rätt av skolväsendets överklagandenämnd.

Nämnden slår fast att Ekensbergseleverna felaktigt fick platser reserverade på Blommensbergsskolan och att skolvalet inte har gått till på ett godtagbart sätt. Stadens beslut var inte sakligt och objektivt och upphävs därför av överklagandenämnden.

Skolchefen: "Tråkig situation"

SöderortDirekt har sökt Peter Bragner, ansvarig grundskolechef, som i ett mejl skriver att “det på många sätt är en tråkig situation”. Han uppger att staden har sett Ekensbergsskolan och Blommensbergsskolan som en skolenhet, eftersom skolorna har samma rektor och gemensam ekonomi och att det är skälet till att eleverna inte har behövt söka till skolan.

Men det här argument underkänns helt av överklagandenämnden, som slår fast att skolorna är två olika enheter. "Att bestämma att platser på en skolenhet ska reserveras för elever från en viss annan skolenhet åsidosätter huvudregeln i skollagen om att det är vårdnadshavarnas önskemål som ska vara styrande", skriver nämnden.

Nu rättar sig staden efter överklaganadenämndens beslut.

“De elever som inte fick plats har fått plats på Blommensbergsskolan har nu fått plats där med start till höstterminen 2020”, skriver Peter Bragner.

Elever på Ekensbergsskolan ska från och med nu söka till Blommensbergsskolan på samma villkor som alla andra.

Blommensbergsskolan flyttar

Den här hösten fick många elever som sökte till Blommensbergskolans årskurs sex inte plats på skolan. Nästa år kommer skolan att kunna ta emot betydligt fler, efter det att skolan bytt lokaler.

Vid årsskiftet väntar en flytt till Kilaberg i Midsommarkransen, där kontorslokaler byggts om till skola.Skollokalerna ska användas under många år framöver. Samtidigt ska Blommenbergsskolans nuvarande lokaler nära Trekanten renoveras.

Idag har Blommensbergsskolan plats för knappt 600 elever. Efter flytten finns det plats för 900 elever.

Visa merVisa mindre