SERGELS TORG. Planen var att fasaden på SEB-huset skulle bli helt annorlunda. Men nu ska förslaget arbetas om. Foto: Vasakronan/Marge arkitekter

Beslutet: Nya bankkvarteret vid Sergels torg måste sänkas

Byggnadsvolymen på nya husen vid Sergels torg måste sänkas. Det beslutade politikerna i stadsbyggnadsnämnden i kväll och nu ska förslaget arbetas om.

  • Publicerad 17:24, 25 feb 2016

Bankkvarteret vid Sergels torg och Malmskillnadsgatan ska göras om och ersättas med kontor, butiker, eventuellt hotell och ett trettiotal bostäder. Planen var att byggnaderna skulle bli två till tre våningar högre än i dag, något som mött kritik från Stadsmuseet. Men så blir det inte, beslutade politikerna i kväll.

"En sänkning av byggnadsvolymerna samt en omgestaltning av S-huset mot Sergels torg bedöms nödvändigt för att hantera riksintressefrågan" står det i tjänstemännens utlåtande. Vidare skriver man att det är viktigt att ta hänsyn till "upplevelsen av Hötorgshusen som annonsörer för värdekärnan, det modernistiska Hötorgscity, liksom fonden och terrassmotivet mot Sergels Torg".

I det fortsatta planarbetet ska luftkvaliteten och bullernivåerna i området undersökas i syfte att åstadkomma fler bostäder.

LÄS ÄVEN

Stadsmuseet vill stoppa nya Sergels torg

Sensationella planen för City: 30 bostäder vid Sergels torg