Igår beslutade kommunfullmäktige att det ska bli naturreservat i Årstaskogen. Foto: Oliver Lindkvist

Beslutet: Naturreservat i Årstaskogen

Igår beslutade kommunfullmäktige om att inrätta naturreservat i Årstaskogen. – Vi är glada att det blir ett naturreservat, men kommer fortsätta jobba för att det inte ska byggas alls i skogen, säger Leif Löf, från nätverket Bevara Årstaskogen.

  • Publicerad 16:44, 30 jan 2018

Nu är det äntligen beslutat att det blir naturreservat i Årstaskogen och på Årsta holmar. Som väntat klubbade kommunfullmäktige igår igenom förslaget.

I dag beslutas om naturreservat i Årstaskogen

Redan i budgeten för 2012 gavs uppdraget att inrätta ett naturreservat för Årstaskogen och Årsta holmar. Ett förslag var ute på samråd 2014. När ett nytt förslag presenterades i somras hade gränserna justerats och den politiska majoriteten meddelade att man också vill bygga 1 000 bostäder i skogen, i anslutning till naturreservatet.

Efter kritik justerades förslaget något igen i höstas. Det blev en hektar större och den omtyckte Trollparken ingår nu i naturreservatet.

Beskedet: Större naturreservat i Årstaskogen

Enligt översiktsplanen ska den centrala staden utvidgas till Årsta, Liljeholmen och Johanneshov. Över 2 000 bostäder planeras i Årstaområdet. Därför anser den politiska majoriteten att det är angeläget att bevara skogen.

Kritikerna menar dock att det förutom strandpromenaden bara är de mest otillgängliga delarna av skogen som kommer att ingå i naturreservatet.

Vill inte ha bostäder alls i skogen

För nätverket Bevara Årstaskogen innebär gårdagens beslut kluvna känslor.

– Vi känner oss glada över att det blir ett naturreservat, det är det viktigaste. Men vi tycker att politikerna har tagit väldigt lättvindigt på storleken på reservatet; det finns fortfarande ett stort hot kring att det kommer att byggas intill, säger Leif Löf, från nätverket Bevara Årstaskogen.

Nätverket vill inte att det byggs överhuvudtaget i skogen.

– Vi kommer att fortsätta att nagelfara varje förslag och titta på hur många hus som föreslås, hur höga de är och var de placeras, säger Leif Löf och fortsätter:

– Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete. Vi har nu fått in 12 200 namnunderskrifter och det kommer in hundra nya varje vecka.