Boda brygga. Marken som Värmdö hamnar vill sälja ligger i anslutning till färjeläget i Boda. Foto: Eva Tonström

Beslutet klart: Värmdö hamnars styrelse fick sparken

Nu är det klart, styrelsen för kommunala Värmdö hamnar AB får sparken. Det beslutades på kommunfullmäktige i onsdags.

  • Publicerad 13:08, 20 maj 2022

Beslutet i KF föregicks av en lång debatt där en majoritet av ledamöterna tyckte att turerna – om jäv och märkliga arrendeavtal med löften om att köpa mark i Boda – kring bolagets styrelse och vd är skäl nog att byta ut ledningen.

– Vi vill gå ännu längre och även uppmana den nya styrelsen att ge vd sparken, vi menar att han har inte skött sitt uppdrag, sa Lise Empfevik (SD).

S, V och L ville dock ge styrelsen ansvarsfrihet och röstade därför emot kommunstyrelsens förslag.

– Vi anser det grundläggande för vårt demokratiska system att ansvarsfrihets-prövningen inte politiseras. Här gör kommunstyrelsens ordförande en överprövning av revisorernas professionella bedömning. Det kan vi inte acceptera, sa Carl Kangas (S), oppositionsråd.

Revisorerna är direkt underställda KF och jobbar på KF:s uppdrag, enligt Kangas, därför är det övriga partierna som avvikit från revisorernas rekommendation och drivit en annan egen linje om att ansvarsfrihet inte ska medges, menar han.

"Skapa ordning och reda"

På samma möte valdes en ny styrelse och ordförande i Värmdö hamnar blev Malin Bellander (M). Hon sitter i dag som vice ordförande i Gustavsbergsbadet och har tidigare varit ordförande i tekniska nämnden.

– Det första jag kommer att göra är att kalla till ett styrelsemöte där jag tillsammans med nya styrelsen börjar gå igenom all dokumentation och skapa ordning och reda. Det är viktigt att vi påbörjar arbetet med att återupprätta förtroendet gentemot Värmdöborna, säger hon.

Deshira Flankör (M) sa att de nu kommer gå igenom och förbättra rutinerna där det krävs när det gäller dialogen mellan kommunledningen och Värmdö hamnar.

Styrelseledamöter lämnar Värmdö hamnar

Ny vid rodret. Malin Bellander (M) är ny ordförande för Värmdö hamnar AB. Foto: Värmdömoderaterna

Nya styrelsen för VHAB

Ordförande: Malin Bellander (M)
Vice ordförande: Fredrik Alzén (MP)
Andre vice ordförande: Lars Thalén (S)
Ledamot: Robin Rosenberg (L)
Ledamot: Maria Östberg Svanelind (S)
Suppleant: Peter Lake (KD)
Suppleant: Linda Nygren (S)