Landshövding Göran Enander. Foto: Göran Ekeberg

Beslutet fattat: Max 8 pers vid sammankomster i länet

Åtta pers. Inte fler. Länsstyrelsen i Uppsala län har fattat beslut om max åtta sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet.

  • Publicerad 13:11, 23 nov 2020

På måndagen kom det väntade beslutet.

I länet får det vara max åtta deltagare vid sammankomster.

Den lokala gränsen på max 50 deltagare har gällt mellan den 29 oktober och den 23 november.

Från och med i morgon tisdag gäller istället att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i länet inte får samla fler än åtta sittande deltagare.

– Som smittläget ser ut nu är det ett nödvändigt beslut. Det är dock en extraordinär åtgärd som inskränker den personliga friheten och beslutet ska inte gälla längre än nödvändigt, säger landshövding Göran Enander.

Utgångspunkten är att begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor, men föreskriften gäller tills vidare.

Den kommer att, i nära dialog med regionens smittskyddsläkare, omprövas kontinuerligt.

Ett undantag från denna begränsning är, efter regeringens beslut, begravningsceremonier där upp till 20 personer får delta.

Beslutet är fattat efter att ett 30-tal instanser, bland annat länets kommuner, myndigheter, Svenska kyrkan och representanter från närings- och föreningsliv, fått möjlighet att komma med synpunkter.

Man pekade pistol mot titthål

Nyheter En man pekade med en pistol mot sina grannars ytterdörr. Han döms nu till böter för ofredande och vapenbrott.måndag 1/3 16:43

Rymdsten får minnesmärke

Nyheter Markägaren kommer att resa ett minnesmärke över den rymdsten som nyligen hittades utanför Fjärdhundra.måndag 1/3 12:13