Beslut: Tvärförbindelse Södertörn ska gå i tunnel

Stockholms nästa stora vägbygge, Tvärförbindelse Södertörn mellan Vårby och Haninge, ska dras i tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat. Det meddelar Trafikverket i dag.

  • Publicerad 14:52, 24 mar 2017

Tre alternativa korridorer har utretts av Trafikverket. Alla åtta kommuner på Södertörn har önskat sig det norra alternativet i tunnel under Flemingsbergsskogen. Det är också detta alternativ som Trafikverket nu beslutat att gå vidare med.

– Att vi valt en korridor för Tvärförbindelse Södertörn är en viktig milstolpe för oss. Nu kan vi koncentrera oss på ett alternativ och ta fram de bästa förutsättningarna för att kunna få en godkänd vägplan och byggstart 2020, säger projektchef Alexandra Stassais Söderblom på Trafikverket.

Nu startar Trafikverket utredningar för att välja en väglinje inom korridoren, alltså en mer exakt placering var den nya vägen ska gå och var trafikplatserna ska ligga.

Förbifart Stockholm förlängs

Tvärförbindelse Södertörn kommer att knytas samman med E4/E20 och Förbifart Stockholm via en trafikplats i Masmo, söder om trafikplats Lindvreten.

– Här kommer vägen ut ur tunnel genom Masmoberget på broar. En på- och avfart går söderut och en på- och avfart går norrut.

Trafikverket ska tillsammans med Huddinge kommun utreda om vägen kan fortsätta mot Flemingsberg i tunnel genom Glömstadalen, då kommunen planerar att bygga en helt ny stadsdel med 6500 bostäder här.

Klart för tunnel i Glömsta: Här planeras ny stadsdel med 6500 bostäder

Vägen fortsätter sedan i tunnel mot Flemingsberg och går upp i ramper för att ansluta till Huddingevägen via en ny cirkulationsplats. Sedan fortsätter vägen i tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat för att sedan fortsätta i ytläge mot Haninge. 

Utmätt. Bergsprover på ängarna vid Stensättra, där Tvärförbindelsen kan tänkas gå. Foto: Sara Ringström, arkivbild.

Provborrar. Trafikverkets entreprenör utreder bergkvalitén under Flemingsbergsskogen. Foto: Sara Ringström, arkivbild

Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för byggfrågor i Huddinge är nöjd med valet av korridor:

– Det innebär att vägen får den rakaste sträckninge. Att den samtidigt dras i tunnel under Flemingsbergsskogen och Glömstadalen innebär bra framkomlighet, skyddande av värdefull natur och möjliggörande av nya bostäder, säger hon och fortsätter:

– Nu är det viktigt att Trafikverket snabbt får spaden i marken och att vägen kommer på plats.

Miljöpartiet i Huddinge är däremot kritiska till vägprojektet:

– Norra korridoren var ett väntat förslag, men planerna på en tunnel känns osäkra och saknar faktiskt finansiering, säger kommunalrådet Marica Lindblad (MP) och fortsätter:

– Alldeles oavsett sträckning, frontalkrockar Tvärförbindelse Södertörn med både regionala och nationella klimatmål. Detta är oomtvistat.

Osäker finansiering

Idag ligger tvärförbindelsen med i Trafikverkets nationella plan, med en budget för det gamla projektet Södertörnsleden på 4,9 miljarder kronor. 

– Nu planeras för en helt annan väg med flera tunnlar som möjliggör en utveckling av nya bostäder och nya arbetsplatser på Södertörn. Det innebär att vägen kommer bli dyrare att bygga, säger Alexandra Stassais Söderblom.

Nu jobbar Trafikverket med en ny kalkyl. Men med ett större skydd för naturen blir vägen dyrare och riskerar att tappa i prioritering, i konkurrensen med andra statliga infrastruktursatsningar.

Att alternativet med tunnel dras tillbaka på grund av bristande finansiering är inte aktuellt, menar Alexandra Stassais Söderblom.

– Nu har vi tagit ett beslut att gå i tunnel. Vi har valt ett dyrare alternativ för att uppnå våra hänsynsmål. Trafikverkets ställningstagande för val av korridor går inte att överklaga. Det skulle i så fall innebära ett helt annat projekt än det vi planerar för nu.

I juni går Trafikverket ut på samråd då allmänheten också lämna synpunkter på vägens och trafikplatsernas placering.

Enligt tidsplanen ska vägen börja byggas 2020 och öppna 2026, samma år som Förbifart Stockholm.

Läs hela storyn om planeringen av Tvärförbindelse Södertörn:

Förlängningen av Förbifarten: Här byggs Stockholms nya motorväg under skogen

Tvärförbindelse Södertörn

En förlängning av Förbifarten med 20 kilometer ny sträckning av väg 259, från E4/E20 vid Skärholmen/Kungens kurva till väg 73 vid Haninge centrum.

Tvärförbindelsen ska knyta ihop de fyra regionala stadskärnorna på Södertörn: Kungens Kurva, Flemingsberg, Södertälje och Haninge stad.

Vägen ska avlasta tung godstrafik som idag går genom bland annat Glömstavägen, Storängsleden, Lännavägen och Haningeleden.

Visa merVisa mindre