1267 nya fall av covid-19 konstaterades under perioden 22 januari till 25 januari. Totalt vårdas 451 personer för covid-19 på länets sjukhus. 56 ytterligare avlidna har rapporterats sedan 22 januari. Foto: Mostphotos

Beslut: Regionen fortsätter att pausa planerad vård

Antalet patienter inlagda på länets sjukhus till följd av covid-19 har minskat något de senaste dagarna. Men situationen på sjukhusen är ändå så pass ansträngd att viss planerad vård fortsatt måste pausas, enligt Region Stockholm.

  • Publicerad 07:54, 27 jan 2021

451 personer med covid-19 vårdas just nu på sjukhus i Region Stockholm. Det är 20 färre än vid den senaste lägesrapporten den 22 januari, men läget är fortsatt tufft. Alla akutsjukhus i länet jobbar i så kallat förhöjt beredskapsläge och har en mycket ansträngd situation.

Förlorat luktsinne säkraste tecknet på covid-19

Regionen beslutade därför på tisdagen att fortsatt pausa viss planerad vård. Det handlar om planerad vård som kan vänta utan större medicinska risker och som frigör resurser för akut och nödvändig vård. Beslutet gäller fram till den 16 februari.

– Om behovet av sjukvård för covid-19 fortsätter att minska hoppas jag att vi kan återuppta de planerade vårdinsatser som nu är pausade och som våra patienter behöver och har rätt till, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson i ett pressmeddelande.

Blå hallen blir vaccinationscentral