Som ingenjörsprojekt är det inte stort, men projektet är ändå stort eftersom det handlar om Vaxholms hjärta, menar Robert Klingvall, projektledare, Vaxholms stad. Foto: Fredrik Sjöquist

Beslut om stora upprustningen av kajerna rycker närmare

Hur tycker du att Vaxholms kajer ska se ut i framtiden? Nu vill kommunen ha dina synpunkter, innan man tar fram förslag på hur de slitna kajerna ska rustas upp.

  • Publicerad 06:15, 7 okt 2020

Kajerna är Vaxholms hjärta

– Det är ju ett stort projekt för Vaxholm. Kajerna är av riksintresse för kulturmiljön och Vaxholms hjärta, säger Robert Klingvall, projektledare på Vaxholms stad.

Inför upprustningen av kajerna vänder sig kommunen därför till allmänheten, näringsliv och representanter för pensionärer och funktionshindrade för att få in synpunkter.

Tanken är att det ska bli underlag för de minst tre förslag till upprustning som ska tas fram.

Beslut tidigast i vinter

I december–januari ska arkitekter kommunen anlitat vara klara med förslagen, med budgetar och tidplan som politikerna sedan får ta ställning till.

Ett av förslagen ska vara ett minimiförslag som bara tar upp det allra nödvändigaste för att säkra kajerna för framtiden, berättar Robert Klingvall.

Som det är nu är kajerna så slitna att kommunen nyligen spärrat av kajen längs Hamngatan för fordonstrafik, en sträcka på mer än hundra meter framför hotellet. Numera kan man bara lasta och lossa med fordon vid kajplats 7.

– Vi vill inte att kajens skick ska försämras ytterligare, säger Robert Klingvall.

Vad kommer upprustningen att kosta?

– Det kan kosta många tiotals miljoner enbart att säkra kajerna för framtiden. Sedan blir det ännu dyrare om man vill snygga till också.

Byggstart blir troligen tidigast 2022. Hur lång tid det kommer ta är oklart.

– Det kan jag inte säga, det beror på ambitionsnivå, men det är ett flerårsprojekt, säger Robert Klingvall.

– Att rusta upp kajerna är ett flerårsprojekt, säger Robert Klingvall, projektledare på Vaxholms stad.

Totalt rör det sig om uppemot 800 meter kaj som behöver repareras, från Gästhamnen till Gulfmacken. Att kajen bitvis var i mycket dåligt skick upptäckes härom året när det började bildas potthål.

När kommunen lät besikta kajen med dykare visade det sig att balkar och spont i kajen var hårt angripna av rost. En del av kajen, cirka 20 meter, vid Gulfmacken, bedömdes i så akut dåligt skick att den fick repareras omgående.

När reparationerna av kajen sätter igång på allvar är tanken att de ska genomföras så de inte påverkar sjötransporter och näringsliv.

Fakta Vaxholms kajer

• Totalt ska 800 meter kaj j rustas upp, från Gästhamnen till Kronudden.

• Den äldsta delen, vid Gästhamnen, är en stenmurskaj med träkistor.

• Den nyaste delen av kajen, från slutet av 1960-talet, är byggd av betong och stål.

Visa merVisa mindre