Beslut om omstridda studentbostäder sköts upp

Många har protesterat mot byggplanerna i Fäholmaskogen i Kärrtorp. I torsdags bordlade stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för de 380 studentbostäderna.

  • Publicerad 09:58, 15 dec 2017

De 380 studentlägenheterna ska rymmas i tre avlånga byggnader, som alla är tre till fem våningar höga. De ska ligga i Fäholmaskogen, nordväst om Kärrtorps centrum, och vända gavlarna mot Söderarmsvägen. I bottenvåningarna ska bland annat uteserveringar och uteplatser göra Söderarmsvägen mer lik en stadsgata.

I torsdags skulle stadsbyggnadsnämnden ha klubbat stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan. I stället bordlades ärendet.

– Det sades ingenting på mötet om orsaken. Det blir ett extramöte i stadsbyggnadsnämnden på torsdag. Då kommer säkert ärendet upp igen, säger Henrik Brånstad, pressansvarig vid stadsbyggnadskontoret.

Både bottenvåningarna och andravåningarna får glasade, öppna delar.    Illustration: Hermansson Hiller Lundberg

Protester mot planerna har inte saknats. Många har protesterat mot att trafiken riskerar att öka på Söderarmsvägen och mot att ett skogsområde med omtyckt natur försvinner. Dessutom har kritik riktats mot studenthusens skala, i jämförelse med den bebyggelse som redan finns, och mot att husen kommer att skugga kvarteret Skäggenäs.

Stadsbyggnadskontoret justerade byggplanerna efter den kritik som kom in under samrådstiden i början av 2017. Längden på byggnaderna minskades för att ge gång- och cykelvägen bakom husen mer utrymme. Dessutom minskade man höjden med en våning på husens västra delar.

Ändå återkom kritiken när det justerade förslaget var ute på granskning under hösten 2017. Efter granskningen har stadsbyggnadskontoret därför sänkt det norra husets västra delar, för att kvarteret Skäggenäs inte ska skuggas så mycket.

Stadsbyggnadskontoret anser att de planändringar som gjorts efter kritiken är en ”lämplig avvägning mellan olika intressen” och att de nya husen blir ”ett värdefullt tillskott” som passar bra in i den bebyggelse som redan finns.

Bostäder för studenter bidrar dessutom till ökad stadsliv och trygghet i Kärrtorp, anser tjänstemännen.

Studentbostäderna, sedda framifrån, med sina höga arkader.     Illustration: Hermansson Hiller Lundberg