Annika Lundvall han undersökt vad kulturhistoriskt värde betyder för kommuners byggen. Foto: Läsarbild privat

Beslut om Lidingöbron kan vara fel

Lidingö stad gjorde fel när det kulturhistoriska värdet av Gamla Lidingöbron inte togs upp när staden bestämde om rivning av bron. Annika Lundvall har skrivit en akademisk uppsats som avslöjar stadens miss. – Det är jätteupprörande. För mig är det självklart att Gamla Lidingöbron har ett stort värde.

  • Publicerad 16:24, 1 okt 2018

Annika Lundvall studerar byggnadsantikvarieprogrammet på Uppsala universitet, Campus Gotland.

I  akademisk uppsats,  granskar hon hur det gick till när Lidingö stad fattade de beslut som lett till de långt gångna planerna på att riva Gamla Lidingöbron som byggdes 1925.

– Beslutsprocessen gick anmärkningsvärt fort och frågan är om det var en rimlig process, säger hon.

Svårt att påverka för Lidingöbor

Det var den 18 oktober 2012 som Lidingö stad höll ett informationsmöte om planerna på att bygga en ny bro och därmed riva Gamla Lidingöbron som idag hyser cykelbana och tågspår. En knapp vecka senare, 23 och 24 oktober hade tekniska nämnden och kommunstyrelsen redan fattat beslut om att bygga en ny bro.

27 november klubbades beslutet i fullmäktige.

– I praktiken innebär beslutet rivning och att medborgarna inte hade någon möjlighet att påverka , säger Annika Lundvall.

Fel att strunta i kulturhistoria

När planförslaget sedan gick ut på samråd, där såväl medborgare som andra myndigheter får tycka till  kom både länsstyrelsen och Stockholms Läns Museum med skarp kritik då de menar att Gamla Lidingöbrons kulturhistoriska värde inte tagits hänsyn till.

Annika Lundvall konstaterar i sin uppsats att den kulturhistoriska värdebeskrivningen av bron som staden själv beställt inte alls var med i de ursprungliga beslutsunderlagen från 2012.

– Det är helt fel, alla aspekter måste vara med, säger Annika Lundevall.

Samråd kan vara spel för gallerierna

Efter påpekande från länsstyrelsen togs dock värdebeskrivningen med.

– Problemet var ju att då var beslutet att en ny bro skulle byggas istället för att lägga krut på att bevara den gamla redan fattat.  Så i praktiken tog man ingen som helst hänsyn till kulturvärdena eller tog reda på vad medborgarna tyckte.  

Annika Lundvall ville i sin uppsats undersöka om kommuner kan åsidosätta kulturhistoriska värden i byggprocesser, trots de regler och riktlinjer som finns.

Så i praktiken tog man ingen som helst hänsyn till kulturvärdena

Annika Lundvall

– Även om de bryter regler är det svårt att komma åt, eftersom kommunerna har planmonopol, säger Annika Lundvall.

Gamla Lidingöbron exempel

Annika Lundvall uppsats undersöker vad ett kulturhistoriskt värde har för värde och betydelse i kommuners beslutsprocesser.  Fallet Gamla Lidingöbron och granskningen av turerna kring den har tjänat som exempel.