Oroad. Christian Wettergren i Lunaskolornas föräldraförening, var med och lämnade nallar vid utbildningsförvaltningen, som utreder resursskolornas bidrag. Foto: Mikael Andersson & Privat

Beslut om hotade resursskolor utlovas innan sommaren

I juni kan pengen till de fristående resursskolorna höjas efter hård kritik mot staden. Men oroade föräldrar anser att ett besked måste komma nu för att skolor inte ska riskera nedläggning.

  • Publicerad 16:50, 14 maj 2021

Efter en kritikstorm mot att staden i år ändrat sitt ersättningssystem till fristående resursskolor beslutade den grönblåa majoriteten i utbildningsnämnden i april att frågan ska ses över.

Hårdare bidragskrav drabbar resursskolor

Men med en månad kvar av vårterminen oroas föräldrar för att utredningen från utbildningsförvaltningen, och därmed också ett politiskt beslut, dröjer.

I veckan manifesterade de för att sätta press på staden att agera snabbt. Skolor, föräldrar och elever måste få besked inför höstterminen nu, menar Christian Wettergren, pappa och ordförande i Lunaskolornas föräldraförening.

JO-anmäler staden

– Vi uppfattar att förvaltningen släpar fötterna efter sig. Kommer det inte ett beslut snabbt blir konsekvensen att skolor slår igen. Om det händer har inte staden kapacitet att ta emot våra barn, säger han.

Resursskolorna, som undervisar elever med stora behov av stöd och med diagnoser som adhd och autism, har larmat om att det nya så kallade strukturbidraget inte täcker deras kostnader.

Dessutom anser skolorna att det har blivit svårare att få ersättning för elever där det behövs extraordinära stödinsatser, så kallade tilläggsbelopp. Staden avslår allt fler sådana ansökningar, något som lett till att Christian Wettergren nu JO-anmält förvaltningen.

Nu utreder tjänstemännen både en höjning av strukturbidraget och om systemet med tilläggsbelopp kan göras.

"Följer tidplanen"

Innan sommaren ska det finnas ett färdigt förslag, uppger utbildningsdirektören Lena Holmdahl.

– Jag förstår att föräldrar är oroliga, men vi följer vår tidplan och försöker att hitta lösningar inom det utrymme vi har enligt lagen. Det här måste göras noggrant och nämnden måste hinna ta ett beslut, säger Lena Holmdahl.

Staden om stöd till resursskolor: måste följa lagen

Hon har inte tagit del av JO-anmälan men understryker att staden följer skollagen och att förvaltningsrätten har gett staden rätt när avslag tidigare har överklagats.

Ett beslut om resursskolorna väntas i utbildningsnämnden den 17 juni.

Så ska staden se över bidragen

Det här uppdraget har stadens utbildningsförvaltning fått av de styrande politikerna:

Det nuvarande strukturbidraget täcker inte skolornas faktiska kostnader, enligt skolföretagen. Därför ska nivån på det här bidraget ses över.

Dagens system med fasta nivåer av tilläggsbelopp leder till att resursskolor som inte når hela vägen upp till en nivå av åtgärder och insatser riskerar att få avslag på sin ansökan. Därför ses systemet över, så att skolorna tydligare får ersättning för de kostnader de faktiskt har.

Visa merVisa mindre