Beslut om Apelvägen skjuts upp

Under måndagen fick detaljplanen för Apelvägen tummen ned av politikerna. – Det blev en del krav och diskussioner på fler och större ändringar, sånt som inte fanns med i beslutet, därför tyckter jag att man får ta ett omtag, säger Marie Åkesdotter (MP).

  • Publicerad 10:34, 15 maj 2018

Beslut om detaljplanen för Apelvägen drar ut på tiden.

Under måndagen samlades miljö- och samhällsbyggnadsutskottet där det nuvarande förslaget röstades ned. Det betyder att planen återremitteras för ytterligare ändringar.

Mats Lindblom (L) röstade nej då han menar att det finns saker som kan förbättras. Han berättar att de fört diskussioner med Wallenstam, en av byggherrarna, som gett bättre resultat.

– Det har blivit bättre fasadlösningar och vårdboendet har flyttats, säger han.

Nu vill Mats Lindblom föra samma typ av dialog med den andra byggherren, BoAktiv, och tror att de kan hitta bättre lösningar.

– Det är dumt att inte ha samma dialog med BoAktiv, om utformningen av byggnaden, storlek, placering och karaktär, säger Mats Lindblom.

Vad har varit problemet?

– Vi har sett att byggnaden glidit upp i storlek. Byggytan i detaljplanen har ökat och vi tror att det finns en förbättringsmöjlighet, säger Mats Lindblom.

Hur mycket kan höjden på husen påverkas?
– Vi vill också se om vi kan sänka höjden på något av husen som ligger vid Plommongränd och hör till Wallenstam. Möjligt att en våning kan tas bort, säger Mats Lindbolm.

Även Marie Åkesdotter (MP) röstade för att detaljplanen skulle återremitteras.

– Jag yrkade återremiss. Det blev en del krav och diskussioner på fler och större ändringar, sånt som inte fanns med i beslutet, därför tyckter jag att man får ta ett omtag, säger hon.