Förslaget. Illustration som visar vinterträdgården som hör till det föreslagna 55+boendet. Foto: Illustration: Kanozi Arkitekter

Beslut om Apelvägen revs upp

I maj röstade kommunstyrelsen ner hela detaljplanen för Apelvägen. Nu har beslutet rivits upp. I stället klubbades hela planen igenom med knapp marginal.

  • Publicerad 17:05, 3 jun 2021

Turerna kring detaljplanen för Apelvägen i Tyresö Strand fortsätter.

I maj röstades hela detaljplanen ner vid ett kommunstyrelsemötet. Fyra partier stöttade då beslutet. Alla fyra hade velat se andra lösningar i första hand, som Mitt i Tyresö skrev om då.

Fel i handlingarna

Senare samma månad upptäckte kommunkansliet fel i handlingarna som hade publicerats på Insyn inför mötet.

En handling saknades och två andra var utkast i stället för de slutgiltiga versionerna.

Tjänstemännen bedömde att ärendet inte beretts som det ska enligt kommunallagen och därför kom frågan tillbaka på kommunstyrelsemötet tidigare den här veckan.

– Jag tror att alla är överens om att det är väldigt olyckligt att ärendet var tvunget att tas upp igen, säger Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Detta har hänt

Politikerna röstade igenom detaljplanen 2018. Beslutet upphävdes förra året av Mark- och miljööverdomstolen.

Sedan dess har frågan varit hur partierna, i det nya politiska landskapet efter maktskiftet, ställer sig till detaljplanen.

I maj 2021 röstade en oenig kommunstyrelse ner hela detaljplanen.

Majbeslutet revs upp vid senaste kommunstyrelsemötet 1 juni.

Frågan avgörs av kommunfullmäktige.

Visa merVisa mindre

Majbeslutet upphävdes under mötet och politikerna skulle återigen ta ställning till detaljplanen.

Förslaget till beslut var detsamma som senast, att anta den med de ändringar som gjordes i höstas.

Till skillnad mot för en månad sedan, då hela planen röstades ner, fick nu hela planen grönt ljus.

– Förslagen ställdes mot varandra på ett annat sätt än senast. Jag föreslog den vedertagna propositionsordningen och valde förslaget som hade mest stöd bland ledamöterna som huvudförslag, säger Anita Mattsson-

Kommunfullmäktige avgör

Frågan planeras att avgöras politiskt i kommunfullmäktige tisdagen 15 juni.

Att kommunstyrelsen nu går fram med ett annat förslag till beslut tror inte Anita Mattsson påverkar utfallet i kommunfullmäktige.

– Alla förslag är beredda och ledamöterna i fullmäktige har full frihet att rösta på alla förslag.

Så gick röstningen till

L ville se återremiss för omtag, vilket bara MP gav stöd för och beslutet blev därför att frågan skulle avgöras under mötet.

Det fanns då tre förslag kvar:

1. S ville rösta igenom hela planen med de ändringar som gjordes i höstas.

2. M ville gå vidare med Bo Aktivts del.

3. L yrkade i andra hand på att rösta ner hela planen.

En omröstning visade att M:s förslag hade mer stöd än L:s förslag.

I slutvoteringen ställdes därför att rösta igenom en del av planen mot att rösta igenom hela. S, C, V, MP röstade för hela planen. M, SD, KD röstade för Bo Aktivts del. L avstod. Röstsiffrorna 7 – 6 – 2.

Här kan du läsa om hur röstningen gick till förra gången då mötet leddes av Mats Lindblom (L). I slutvoteringen ställdes då att rösta igenom hela planen mot att rösta ner hela planen.

I detaljplanen föreslås cirka 50 bostädsrätter i hus med vinterträdgård med Bo Aktivt som byggherre och bland annat 170 lägenheter med Wallenstam som byggherre.

Tyresö har sedan valet ett minoritetsstyre i L, MP och S.

Visa merVisa mindre