I kväll tar kommunstyrelsen beslut om Apelvägen. Foto: Google Maps/Mostphotos

Beslut om Apelvägen i kväll

I kväll, tisdag, tar kommunstyrelsen beslut om den omdiskuterade detaljplanen för Apelvägen.

  • Publicerad 16:07, 21 aug 2018

Turerna kring Apelvägen har varit många. På området – mitt emot Strandtorget – ska det bland annat bli nya bostäder, verksamhetslokaler, vård- och omsorgsboende och ett seniorboende med inglasad vinterträdgård.

I maj skickade politikerna detaljplanen för Apelvägen på återremiss.

Nu har ändringar gjorts. I kväll, tisdag, ska kommunstyrelsen besluta om de säger ja eller nej till detaljplanen. Sista ordet har sedan kommunfullmäktige.

På södra sidan har planen ändrats på två sätt för Bo Aktivts seniorboende med inglasad vinterträdgård där cirka 50 lägenheter ska byggas.

– Den ena bostadskroppen – den närmast Apelvägen och de befintliga villorna – har en indragen översta fjärde våning.  Höjden på byggnaden är samma som tidigare, men volymen nerifrån gatan upplevs lite mindre, säger Ida Olén, chef för kommunens detaljplaneringsenhet.

I korsningen Apelvägen/Präsgårdsvägen har Bo Aktivts hus flyttats in en bit från vägen.

Sänkts en våning

En annan förändring påverkar Wallenstams hus.

– En av byggnadskropparna i Wallenstams hus vid Päron- och Äppelgränd, det österut mot parkstråket, har sänkts en våning. I taknock är det nu samma höjd – 38 meter – på den längan med tre byggnadskroppar som ligger närmast villorna på Äppelgränd.

En annan förändring i detaljplan är att en transformatorstation ska byggas. Den ska ligga mot Prästgårdsvägen nära korsningen mot Apelvägen.

– Den fanns inte med förut för Vattenfall hade inte sett det behovet, säger Ida Olén.

Kommuninvånarna får ingen chans att tycka till om förändringarna.

– Vi bedömer att de här justeringarna som är gjorda innebär en minskad negativ påverkan på omgivningen och därför så behöver vi inte ha granskning igen för att kunna anta planen.

Sedan tidigare har vårdcentralens placering flyttats västerut, längre bort från villorna. Lägenhetshusens utformning har också ändrats, som Lokaltidningen Mitt i tidigare har berättat om.

Flera beslut ska tas

Kvällens kommunstyrelsen ska också ta beslut om avtalet som ger Bo Aktivt rätt att köpa marken och bygga på den. Prislappen är 35 miljoner kronor. Avtalet ger rätt att bygga 52 bostadsrätter för seniorboende.

Samma slags avtal – med en prislapp på 51 miljoner – ska det beslutas om för Wallenstam. Avtalet ger rätt att bygga 121 hyreslägenheter, cirka 620 kvadratmeter lokaler, cirka 49 bostadsrätter och 60 platser för vårdboende.