Beslut om 890 lägenheter i nya Hornsbergskvarteren

890 lägenheter, idrottshallar, hotell, parkeringshus och två nya förskolor. På torsdagen klubbades nya Hornsbergskvarteren igenom i stadsbyggnadsnämnden.

  • Publicerad 16:39, 12 dec 2019

På torsdagskvällens stadsbyggnadsnämnd klubbades detaljplanen för Hornsbergskvarteren igenom.

Enligt planbeskrivningen ska Hornsbergskvarteren innehålla en hel del: åtta nya kvarter med 890 lägenheter, kontor, hotell, två förskolor med tio avdelningar, parkeringshus, tre fullstora idrottshallar, idrottsplats och ny park.

– Det är en fortsättning av utvecklingen av nordvästra Kungsholmen, säger stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Han är extra nöjd med att detaljplanen innehåller idrottshallar.

– Det är oerhört viktig att få in mer idrottsytor, säger han.

Ska ligga där bussdepån brann

Alltsammans ska ligga mellan Kristinebergs IP, Nordenflychtsvägen och Lindhagensgatan, alltså där bussdepån brann 2018.

– Efter att stadsbyggnadsnämnden godkänt detaljplanen ska den antas i kommunfullmäktige, säger Karin Norlander, enhetschef på planavdelningen vid stadsbyggnadskontoret.

Stått stilla i flera år

Hon berättar att Hornsbergskvarterens start-PM skrevs för flera år sedan. Anledningen till projektet har stått still länge är bland annat att man behövde hitta en ny plats för bussdepån – som är planerad att flytta till Tomteboda nästa år.

– I princip har förslaget för hur Hornsbergskvarteren ska se ut varit detsamma hela tiden, säger Karin Norlander.

En liten skillnad mot de ursprungliga planerna är att antalet lägenheter blivit fler, från 750 till 890.

En byggstart i form av markarbeten kan starta i korsningen Kellgrensgatan/Lindhagensgatan, tidigast nästa år, förutsatt att detaljplanen har vunnit laga kraft.

Såhär ska Hornsbergskvarteren byggas. Foto: Stockholm stad/Stadsbyggnadskontoret