Beslutet om att bygga en simhall har skjutits upp gång på gång. Foto: Mostphotos

Beslut om 25-metersbassäng trycks igenom

Efter måndagskvällens kommunstyrelsesammanträde går majoriteten vidare med en 25-metersbassäng i Dalénum. Oppositionen stoppade beslutet tidigare i år.

  • Publicerad 16:55, 13 nov 2018

Beslutet om att bygga en ny simhall på Lidingö har skjutits upp gång på gång.

Den stora stridsfrågan har varit bassängens längd. Oppositionen har velat se en 50-meter lång bassäng medan majoriteten hävdat att det räcker med en 25 meter lång bassäng för att uppfylla de behov som finns.

I september stoppade oppositionen beslut om en 25-metersbassäng genom en så kallad minoritetsåterremiss i kommunfullmäktige. De krävde en bättre utredning av 50-metersalternativet eftersom de tyckte att beslutsunderlaget hade stora brister.

Kvadratisk bassäng

Men på gårdagens kommunstyrelsemöte kom frågan upp igen. Då menade kommunstyrelsen att frågorna var utredda och skickar nu vidare alternativet med en 25-metersbassäng till kommunfullmäktige för ett slutgiltigt beslut.

  • 275 miljoner kronor avsätts i kommunens budget för simhallsbygget.
  • Simhallen kommer att ligga i Dalénum, på en plats som idag är parkering.
  • Bassängen kommer att vara kvadratisk, 25X25 meter.