Lillholmsskolan ska bli både större och modernare. Foto: Anna Z Ek

Beslut klubbat om att bygga ut Lillholmsskolan

Igår klubbade kommunfullmäktige beslutet att bygga ut Lillholmsskolan i Vårberg, för 308 miljoner kronor.

  • Publicerad 15:45, 2 okt 2018

Som Mitt i tidigare har berättar ska skolan byggas ut för att rymma 990 grundskoleelever, i stället för dagens knappt 600. Den ska också byggas om för att bättre motsvara dagens krav på en F9-skola.

Både A-huset och B-huset (de två största tegelröda byggnaderna) ska vara kvar, men tre av de andra byggnaderna (C, D och F) ska rivas, liksom alla tillfälliga paviljonger. I stället ska två helt nya, moderna byggnader uppföras.

Dessutom ska Lillholmsskolan få en ny idrottshall, cirka 900 kvadratmeter stor.

Ombyggnaden ska ske i etapper. Det gör det möjligt att lösa lokalsituation inom skolan – undervisningen flyttas helt enkelt till de delar av skolan där inget bygge pågår. Dessutom ska en liten, tillfällig paviljong finnas till hands.

Inflyttning i de nya/ombyggda lokalerna planeras i etapper från höstterminen 2022 till sommaren 2024.

Den 1 oktober klubbade alltså kommunfullmäktige hela projektet. Byggherre är Sisab.

idrottshallen.