Hotad. Tallbohovs högstadium riskerar nu att läggas ner. Foto: Stefan Källstigen

Beslut: Högstadiet på Tallbohov ska läggas ner

Tallbohovs högstadium har varit i skottgluggen flera gånger de senaste tio åren. Nu har politikerna återigen klubbat igenom en avveckling. – Skolan är bara fylld till hälften, säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

  • Publicerad 19:26, 27 maj 2021

Att avveckla högstadiet är ett väldigt kortsiktigt beslut

Den främsta anledningen till nedläggningen är att få elever söker sig till Tallbohovsskolan. Det meddelar Nikoletta Jozsa (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

– Skolan är bara fylld till hälften. Vi har däremot ett behov av platser i årskurserna F-6 och därför kan högstadiet nu omvandlas för att bereda plats åt de eleverna, säger hon.

Bara 21 procent av alla elever som går i högstadiet i Tallbohovsområdet går på skolan, enligt en utredning gjord av barn- och ungdomsförvaltningen.

I fjol lyfte kommunen ur årskurs sex ur högstadieskolornas organisation, vilket resulterade i ett överskott av högstadieplatser i kommunen. Elever kommer alltså lättare in på sina första val i framtiden – vilket riskerar att dränera Tallbohov på ännu fler elever.

Inte lyckats bryta segregationen

Från och med höstterminen 2022 ska skolan avvecklas – befintliga elever ska få plats på Kvarnskolan. I utredningen konstaterar tjänstemännen att kommunen inte lyckats bryta segregationen på Tallbohovsskolan. Det fria skolvalet har gjort det svårt att försöka styra elever dit. Att flytta dit Järfälla musikklasser var ett försök som inte lyckades.

Men förvaltningen skriver också att ett alternativ är att fortsätta satsa på skolan för att öka attraktionskraften.

Varför var inte en ökad satsning på skolan ett alternativ?

– Problemen har funnits i flera mandatperioder och man har historiskt sett satsat väldigt mycket på skolan. I dag finns många fler specialpedagoger än på andra skolor, det är små klasser och hög andel behöriga lärare. Men det har ändå inte fungerat, säger Nikoletta Jozsa.

Socialdemokraterna är av en helt annan uppfattning.

– Vi anser att alla barn ska ha en bra skola där de bor. Att avveckla högstadiet är ett väldigt kortsiktigt beslut när utredningen visar att vi redan 2024 kommer ha ett underskott av högstadieplatser i Jakobsberg om Tallbohov avvecklas, säger Eva Ullberg (S), kommunalråd i opposition.

Detta bekräftas av förvaltningens utredning, som samtidigt skriver att unga från Jakobsberg kommer få plats i skolor i andra kommundelar – bland annat till Viksjöskolan och Källtorpsskolan.

Inte första gången

Även år 2013 klubbades en avvecklingen högstadiet. Då var orsaken att för få gick ut med fullgoda betyg. Men 2015 räddades skolan av politikerna, med Socialdemokraterna i spetsen.

Då var Eva Ullberg (S) en av de ansvariga politikerna. I en intervju med Mitt i Järfälla sa hon då att nedläggningen inte var möjlig med tanke på kapacitetsbehoven i framtiden. Hon står fast vid orden.

– Låt oss hålla i och hålla ut. En skola ges inte bra förutsättningar om den ständigt utsätts för nya avvecklingshot.

Hon tycker att det är missvisande att prata om bristande söktryck i och med att elever i mellanstadiet automatiskt placeras i högstadiet om man inte aktivt söker sig någon annanstans.

Järfällas musikklasser placering oklar

Nikoletta Jozsa säger att kommunen i dag betalar för tomma lokaler.

– Det är pengar som borde gå till eleverna. Det är inget lätt beslut, men det är beslut som jag står bakom.

Var Järfällas musikklasser, som också finns på Tallbohovsskolan, ska ta vägen är däremot inte klart.

– De har önskat att få flytta hela skolan, från årskurs 4 till 9. Det kommer utredas vidare, säger Nikoletta Jozsa.

Tallbohov länge tampats med dåligt rykte

Tallbohovskolan är en F-9 skola med en total kapacitet för 590 elever.

På högstadiet finns en kapacitet för 210 elever i årskurs 7-9. Idag nyttjas 123 av dessa platser.

I kommunens utredning framgår det att den främsta orsaken till att få söker sig till skolan antas vara att skolan är segregerad. Vårdnadshavare och elever tycks till stor del välja skolor utifrån elevsammansättning, snarare än kvaliteten på verksamheten.

2020 var 50 procent av niondeklassarna behöriga til gymnasiet. En förklaring är att skolan tagit emot många nyanlända elever.

Men utredningen visar också att de elever som går på skolan är nöjda och helst vill gå kvar.

Tallbohovskolan har gått med överskott 2018 och 2019 och har budgeterat för ett resultat i balans 2021.

Källa: Barn- och ungdomsförvaltningen i Järfälla kommun.

Visa merVisa mindre