Nytorps gärde med omgivningar från ovan. Fem av gärdets 22 hektar planläggs. Foto: Mostphotos

Beslut för Nytorps gärde uppskjutet - igen

På Nytorps gärde planerar staden för 650 bostäder, idrottshall, förskolor, närservice och olika utomhusaktiviteter. På torsdagen skulle stadsbyggnadsnämndens politiker fatta beslut om den fortsatta inriktningen för projektet, men ärendet sköts upp än en gång.

  • Publicerad 14:34, 13 maj 2022

Efter att ha tagit del av 524 yttranden från både remissinstanser och privatpersoner under samrådet har stadsbyggnadskontoret öppnat för förändringar när det gäller några av husen på gärdet, vilket Mitt i skrev om i april.

Bland annat talar kontoret om en anpassning till områdets "kulturmiljövärden, stråk, siktlinjer, byggnadstypologier och för att stärka kopplingen mellan Dalen och Nytorps gärde" när det gäller kvarteret närmast Åstorpsringen och Dalens sjukhus.

– Vi hoppas kunna hålla fast vid antalet bostäder, men tänker inte gå upp i höjd någonstans. Men antalet lägenheter kan gå upp och ned under processen, också beroende på vad som efterfrågas på marknaden, sade stadsplaneraren Sandra Öhrström till Mitt i april när ärendet lades fram för politikerna första gången.

"Väl avvägt beslut"

Torsdag 12 maj fanns ärendet återigen med på listan över politiska beslut. Men återigen bordlades ärendet som betraktas som komplicerat.

"Nu utreder man frågan vidare för att kunna fatta ett väl avvägt beslut" skriver Olle Bring (M) som är pressekreterare för Moderaterna i ett sms till Mitt i.

Protestgruppen: Bygg inte bort naturen

”Stockholm är inte ett museum”

Förslaget: Hus vid Nytorps gärde förändras

Andra nya förslag för Nytorps gärde

– Garagen sänks ned helt under mark.

– Utreda möjligheter för nya aktiviteter på Nytorps gärde.

– Göra artinventering och vid behov artskyddsutredning.

– Fortsatta studier av risken för översvämningar vid tre befintliga hus.

– Se över behovet av förskoleplatser.

– Fler förslag finns i handlingarna politkerna tittar på.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre