Bo Leinerdal (V) är mycket kritiskt till hur den politiska ledningen skött affären med markanvisningen i Barkarbystaden. Foto: Press/White Arkitekter

Beslut bakom slopade hyresrätter får kritik

En granskning visar att Järfällahus beslut att dra tillbaka markanvisningen för 200 hyresrätter föregicks av en informell och "tveksam" process. Oppositionen kallar det för en skandal. – Vi har förhållit oss till det delegeringsbeslut som finns, säger Emma Feldman (M).

  • Publicerad 07:00, 8 maj 2021

Jag tycker att man ska stå för sina beslut.

I höstas skrev Lokaltidningen Mitt i Järfälla om de skrotade byggplanerna på 200 hyresätter i Barkarbystaden. Det kommunala bolaget Järfällahus hade fått markanvisning för bostäderna.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gick i taket när de förstod att Järfällahus lämnat tillbaka markanvisningen och hyresrätterna inte skulle bli av – och att beslutet inte involverat Järfällahus styrelse överhuvudtaget.

– Det här är en mångmiljonaffär av en sådan principiell betydelse att bolagets styrelse måste involveras. Deras agerande står i strid mot beslut fattade i kommunfullmäktige och de kringgår sin egen styrelse. Det är en skandal, säger Bo Leinerdal, gruppledare för Vänsterpartiet i Järfälla.

Granskning ger rätt – till viss del

En granskning tillsattes för att gå till botten med hur hela affären hade gått till. Den är nu klar och den visar att vd:n fattade beslutet på uppdrag av Järfällashus styrelseordförande som samrått med kommunens politiska ledning. Bolagets styrelse var aldrig inblandad.

Rapporten visar också att processen till stor del var informell och att mycket dokumentation saknades. Slutligen menar granskningen att hanteringen var "tveksam."

Fanns stöd för beslutet

Men granskningen visar också att det finns stöd för vd:n att på egen hand fatta beslut om markanvisningar. Den befogenheten beslutade bolagets styre om år 2017, när Miljöpartiet hade ordförandeposten.

Men revisionsbyrån anser ändå beslutet borde ha gått genom bolagets styrelse eftersom ärendet var av sådan principiell karaktär och kunde ha haft en väsentlig ekonomisk betydelse för bolaget.

– Delegeringsrätten beslutades under förra mandatperioden och det är det beslutet vi har förhållit oss till. Om oppositionen inte tycker det är rätt så har de ändrat uppfattning, men jag tycker att man ska stå för sina beslut, säger Emma Feldman (M).

Du tycker inte att ni borde ha agerat annorlunda?

– Nej, inte alls. Ärendet har hanterats på rätt sätt. Däremot kanske man kan förtydliga hur man ska bedöma den här typen av beslut i framtiden.

Rapporten pekar ändå på att beslutet borde ha gått genom styrelsen, då frågan var av så pass principiell karaktär?

– Vi har förhållit oss till det delegeringsbeslut som finns. När jag läser rapporten ser jag att inget fel har begåtts, säger Emma Feldman.

Förklaringen till att markanvisningen lämnades tillbaka var att Järfällahus i stället ska satsa på att renovera sitt befintliga bestånd.

– Det finns omfattande renoveringsbehov, i vissa delar akuta, och det har blivit värre under pandemin. Vi behöver verkligen komma igång med det.

Enligt ägardirektiven ska Järfällahus satsa på både renovering och att bygga nytt?

– Där har vi olika ingångsvärden. Utgångspunkten för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är att pengar aldrig är något problem. Järfälla har sina resurser och det är renoveringar måste vi satsa på nu. Jag kan också konstatera att när vi i stället gav markanvisningen till Wallenstam så fick vi 60 miljoner i intäkter.

Men då blir det inte hyresrätter som byggs?

– Det kan säkert bli en del hyresrätter, det får vi se, säger Emma Feldman.