Beslut att stänga skola på Gärdet överklagat

Överklagan är nu inlämnad och Thoren Innovation School på Löjtnantsgatan hoppas kunna ge snabba besked till oroliga elever.

  • Publicerad 09:49, 28 jun 2018

Skolinspektionen drog tillbaka den fristående gymnasieskolans tillstånd eftersom man upptäckt stora brister. Bland annat att eleverna inte fick de undervisningstimmar man har rätt till. Något som DN var först med att berätta förra veckan.

Redan nu har Thorens lämnat in en färdig överklagan till Skolinspektionen.

–  Efter SI:s beslut förra veckan har vi agerat blixtsnabbt och nu hoppas vi att beslutet upphävs skyndsamt, inte minst gentemot alla de elever som vi  oavsett utgång i det här ärendet – vill och kommer ta ansvar för, säger Håkan Wallengren, gymnasiechef i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen upptäckte bristerna förra hösten/vintern och bad skolan att utföra en rad åtgärder. Men SI menar att detta inte har gjorts och stängde därför plugget.

Ska ha utfört åtgärder

Thorens menar i sin tur att man visst har utfört åtgärder de senaste månaderna och att beslutet inte är grundat i hur det såg ut mot slutet av vårterminen.

– Vi hävdar att dessa brister har åtgärdats och att beslutet inte baserar sig på dagens situation, särskilt med tanke på att SI för mindre än två år sedan helt godkände skolan. Därför vill vi pröva det i domstol. Vi har arbetat intensivt senaste månaderna för att åtgärda de brister som påtalats och har agerat kraftfullt genom en rad övergripande åtgärder, säger Wallengren.

Thorens skriver i ett pressmeddelande att de åtgärder som utförts bland annat är inom utbildning i klassrummen, gemensam struktur, individuell handledning, personalåtgärder och garanterad undervisningstid.