I det slutgiltiga förslaget ingår Trollskogen i naturreservatet. Foto: Oliver Lindkvist

Beskedet: Större naturreservat i Årstaskogen

Efter massiva protester backar staden något när det gäller Årstaskogen. Nu föreslås att naturreservatet blir 1 hektar större. Det innebär att den omtyckta Trollparken kommer att ingå i reservatet.

  • Publicerad 09:27, 30 nov 2017

Engagemanget för Årstaskogen är stort och protesterna mot bostadsplanerna och de ändrade reservatsgränserna har varit högljudda.

Efter samråd med sakägare och medborgardialog har gränserna för reservatet nu ritats om något.

Det nya förslaget på gränser för naturreservatet. Obs ungefärliga dragningar.

Naturreservatet föreslås bli 1 hektar större än tidigare förslag. Den omtyckta Trollparken – där nätverket Bevara Årstaskogen bjöd in politiker till picknick –  ingår nu i naturreservatet.

– Det har varit viktigt att få in synpunkter både från stadsdelsnämnden och boende i området, vilket har lett till att området nu utökas jämfört med tidigare förslag. Årstaskogen är en unik stadsnära skog, och nu säkerställer vi att den bevaras, även om det skulle bli maktskifte efter nästa val, säger Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad, i ett pressmeddelande.

Det nya slutgiltiga förslaget ska upp i exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden under december 2017, och beslut väntas i kommunfullmäktige i början av nästa år.

Det nya reservatet, som invigs under 2018, blir totalt drygt 66 hektar stort.