Cykellöst. Den här synen finns inte mer. Nu ska cyklarna skänkas till välgörenhet. Foto: Anna Rönnqvist

Beskedet: Stockholms lånecyklar skänks bort

Sedan avtalet löpte ut 1 november är stadens lånecyklar Citybikes borta från gatorna. Nu vill företaget bakom cyklarna skänka bort velocipederna.

  • Publicerad 20:10, 28 nov 2018

Det handlar om 1 500 cyklar som inte har någon funktion längre sedan de plockades bort från stadens gator och torg för en dryg månad sedan. Företaget Clear Channel, som tidigare hade avtal med staden om att bedriva hyrcykel-verksamhet, hade helst sett att man fått fortsätta med det i väntan på en ny upphandling. Men nu har man gett upp kampen mot staden.

– Vår ambition har varit att i dialog med trafikkontoret tillsammans gå igenom de juridiska förutsättningarna för en förlängning av avtalet ytterligare ett år i väntan på att ett nytt hyrcykelsystem kan finnas på plats. Trafikkontoret har tyvärr haft en annan uppfattning om de juridiska förutsättningarna, säger David Klagsbrun, presskontakt på Clear Channel.

Nu försvinner stadens lånecyklar

Men cyklarnas öde finns det nu en plan för.

– Vi kommer första hand säkerställa behovet av cyklar till systemet i Solna, Lidingö och Sundbyberg – kommuner som fortfarande har avtal med oss. Vid sidan av det ser vi över möjligheten att donera ett antal cyklar till välgörande initiativ, säger David Klagsbrun.

Vilken typ av välgörenhet rör det sig om?

– Intresset för cyklarna har varit skyhögt, så vi är i färd med se över de olika alternativen. Vi hoppas kunna berätta om det framåt våren.