Tomställt. Tensta gymnasium har stort stått tom sedan 2019. För att undvika att den tomma byggnaden skapar otrygghet i området säljs nu själva byggnaden, medan staden fortfarande kommer att äga marken. Foto: Mikael Andersson

Beskedet: Staden säljer Tensta gymnasium

Tensta gymnasium säljs. Det är första gången på flera decennier staden säljer en skolbyggnad. Stadsdelen hoppas att en ny ägare ska öka tryggheten på en plats som många upplever som otrygg i dag.

  • Publicerad 08:52, 20 apr 2021

Tensta gymnasium har stått tom sedan 2019.

Trots ihärdiga försök har Stockholm stads skolfastighetsbolag, Sisab, inte lyckats att hitta en ny hyresgäst.

Såväl skolverksamheter som kontor har varit på tal. Samtal har bland annat förts med statliga myndigheten Sida.

Men nu står det klart att staden säljer skolbyggnaden.

Enligt Sisab är trygghetsaspekten det tunga argumentet till att sälja. En stor byggnad som står tom på det här sättet skapar otrygghet anser Moderaterna.

– Vi tar ett beslut nästa vecka, ett inriktningsbeslut att påbörja försäljningsprocessen, säger Peter Jönsson (M), ordförande i Sisab

Enligt Peter Jönsson är det första gången på decennier som staden säljer en skolbyggnad.

– Det är svårt att värdera byggnaden, det är ett unikt objekt. Värderingen är vad en ny köpare tänkt sig för verksamhet, någon verksamhet ger en viss hyresintäkt, andra ger en annan intäkt, säger Jönsson.

Välkomnar försäljningen

Annika Friberg (M), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, välkomnar försäljningen:

– Jag ser mer från stadsdelens synpunkt, inte minst för trygghetsfrågan är det väldigt positivt med en försäljning, att hitta en aktör som kan ta över. Tomställda lokaler drar till sig oönskade personer. Så blir det ofta på tomma mörka platser. Det blir så svårt med tryggheten.

Sisabs styrelse beslutade att sälja Tensta gymnasium på styrelsemötet 27 april.

Foto: Mikael Andersson

Peter Jönsson tror att det finns intressenter som är beredda att köpa skolbyggnaden:

– Det bör bara vara ganska goda chanser att sälja, det är en väldigt fin byggnad som erbjuder en bra arbetsmiljö med stora öppna ytor.

Såväl skolverksamheter som fastighetsbolag med inriktning på samhällsverksamheter har tidigare uttryckt intresse.

– Vi får se vad det finns för intresse. Vi marknadsför byggnaden under maj och hoppas på bud under sommaren. Har vi tur har vi en köpare till hösten.

Annika Friberg:

– Jag hoppas säljprocessen ska gå snabbt, det är viktigt för Tenstaborna att visa att det händer saker i stadsdelen.

Oro för tryggheten när biblioteket flyttar

V: Gör Tensta gymnasium till kulturcentrum

Planerna för Campus Tensta avblåsta

Byggdes 1984 – stängdes 2019

Tensta gymnasium byggdes som en kommunal gymnasieskola 1984.

Sedan höstterminen 2019 har skolan stått stängd.

Tensta gymnasium får inte ändras vare sig invändigt eller utvändigt.

Riksantikvarieämbetet har klassificerat Tensta gymnasium, liksom Tensta träff och Tenstahallen som ligger i samma område, som byggnadsminnen med "stora kulturhistoriska värden":

"Som helhet är detta en sällsynd välformad skolanläggning från sin tid, utan motsvarigheter i huvudstaden."

Byggnaden är på 21 462 kvadratmeter.

Källa: Sisab, Riksantikvarieämbetet, Wikipedia

Visa merVisa mindre