Beskedet: Slussens guldbro här nästa vecka

Efter stormar och vändåttor på Medelhavet och utanför Portugals kust är nu fartyget med Slussens guldbro på väg till Stockholm. Så här förbereder sig staden för ankomsten.

  • Publicerad 11:45, 6 mar 2020

Cirka en månad försenad är nu förhoppningen att den ska komma till Stockholm, Slussens guldbro. Nu har fraktfartyget tagit sig förbi den knixiga Biscayabukten och är på väg i Engelska kanalen. Beräknad ankomst till Stockholm är nu 11 mars, en prognos som Slussens kommunikationschef Eva Rosman kallar "säkrare än på länge". Här kan du följa dess resa.

– Vi tror idag att den kommer till skärgården den 11 mars och till Slussen den 12 mars. Men eftersom det är det bredaste ekipaget som gått igenom skärgården finns det fortfarande begränsningar kring vindhastighet och liknande så vi får se hur det ser ut när den kommer. Så det är fortfarande med lite reservation, säger hon.

FILM: Så sätts Slussens nya guldbro på plats

När bron kommer till skärgården ska lotsar hoppa ombord för att guida fartyget rätt genom kobbar och skär. Fartyget ska ta samma väg som Finlandsfärjorna.

Förberedande arbeten för bromonteringen gjordes under den tidigare avstängningen av Stadsgårdsleden, men det är inte bara att smacka bron på plats när den kommer. Under en veckas tid kommer den att ligga till allmän beskådan vid kaj.

– Vi måste varsko Keolis en vecka innan för att de ska hinna förbereda omläggning av busstrafiken. Så när fartyget kommer in kommer de lossa bron på pontonerna, fartyget vattensänks och bron bogseras sedan in till kaj i väntan på monteringen, säger hon.

Så här ska bron sedan sättas på plats.

Enligt projektets preliminära tidplan innebär det att trafiken på Stadsgårdsleden i såna fall stängs av på nytt torsdag 19 mars klockan 22-måndag 23 mars klockan 05, enligt Rosman. Men det bygger alltså på att brons nuvarande ankomstdatum hålls.

Bekräftat: Slussens guldbro anländer imorgon

Fartyget Zhen Hua 33 fraktar Slussens nya guldbro och lämnade Medelhavet den 19 februari – men behövde stanna utanför Portugals kust för att invänta bättre väder. Foto: Skanska