Akuten på Huddinge har kapacitet för 70 000 besök – nu byggs den ut. Foto: Mitt i

Beskedet: Nu byggs Huddingeakuten ut

Alla länets akutmottagningar håller på att byggas ut – utom vid Karolinska i Huddinge. Men nu är det dags även här. 2023 ska mottagningen kunna ta emot 105 000 patienter om året.

  • Publicerad 13:14, 20 jun 2018

Akutmottagningen vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska byggas ut. Kapaciteten ska utökas från dagens 70 000 besök om året till 105 000 besök.

– Det känns bra, det här är viktigt för invånarna i södra Stockholm, säger fastighetslandstingsrådet Paul Lindquist (M).

Helt enligt landstingets så kallade Framtidsplan har akuten vid Karolinska i Solna blivit en intensivakut för de allra allvarligast skadade och sjuka, medan övriga styrs om till länets andra akutmottagningar, och till de nya närakuterna.

Köer på akuten

Samtidigt växer befolkningen i länet, och i vinter har larmen duggat tätt om långa väntetider på akuten och patienter som blivit liggande i korridorerna.

Akutmottagningarna vid Danderyds sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södersjukhuset håller på att byggas ut. Och Karolinska i Huddinge får en ny byggnad med bland annat operationssalar.

Och nu har landstingets fastighetsbolag Locums styrelse bestämt att projektera även i Huddinge. Beslutet fastställs av landstingsstyrelsen, medan själva genomförandebeslutet väntas tas i fullmäktige 2019.

Klart 2023

Byggstart är satt till 2020, och tre år senare ska mottagningen vara utbyggd. En ny akutröntgen byggs också.

Akuten vid Karolinska i Huddinge har sin entré i bottenplanet, vid p-garaget, i det som benämns hus C1. Utbyggnaden kommer att ske i huskroppen intill, i hus M2. Där finns i dag utbildningssalar bland annat.

Paul Lindquist (M) är glad att akutvården i södra länet nu byggs ut.

Närakuten, som ligger i nästa hus, kommer att vara kvar där den är. Samma gäller barnakuten.

Hur kommer det sig att ni bygger ut först nu?

– Man kan inte göra allt på en gång. Befolkningen i länet växer, och vi behöver bygga ut i takt med det, säger Paul Lindquist.