Här är huset som fastighetsägarna vill riva, granne med klassiska Markeliushuset. Men stadsbyggnadsnämnden avslog ansökan. Foto: Per Brandt

Beskedet: Hus vid Norr Mälarstrand får inte rivas

Ikväll tog politikerna i stadsbyggnadsnämnden upp rivningsansökan för huset vid Norr Mälarstrand.

  • Publicerad 18:38, 30 jan 2020

Lärarförbundet har, via ett av deras fastighetsbolag,ansökt om rivning av ett hyreshus från 1930-talet på John Ericsonssgatan 4, som ligger granne med klassiska Markeliushuset. Enligt bolaget håller huset på att vittra sönder och det är både för komplicerat, dyrt och farligt att renovera. Huset tomställldes 2018 på grund av skicket.

Lärarförbundet vill riva hus vid Norr Mälarstrand

De uppger också att flera firmor tackat nej till att ta fram offerter på renoveringen på grund av att säkerhetsskäl. Enligt ansökan är rasrisken för huset stor.

Men stadsbyggnadskontoret, som på uppdrag av politikerna genomfört en extern oberoende granskning, föreslår att rivningsansökan avslås bland annat för byggnadens och områdets kulturhistoriska värden.

Alltså upp till politikerna att peka ut framtiden för huset.

Flera ledamöter i stadsbyggnadsnämnden hade sedan tidigare flaggat för att det var ett otroligt svårt ärende, bara Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna sa tydligt nej på förhand.

Ikväll togs ärendet upp, och beslutet blev... Avslag. Huset får inte rivas. Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) pressekreterare Edward Tovi hänvisar de till stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande som motivering.