På gång. Snabba husen vid Bergslagsvägen har redan kommit flera våningar upp. Foto: Anton Kyhlbäck

Beskedet: Fritt fram för snabba hus i Norra Ängby

Bygglovet om ungdomsbostäderna vid Bergslagsvägen har överklagats till högsta instans. Men nu slår domstolen fast att byggentreprenören har rätt att bygga på platsen.

  • Publicerad 11:24, 24 jun 2020

Redan 2014 startade planerna på att bygga ungdomsbostäder vid Bergslagsvägen i Norra Ängby (se faktaruta). Men byggplanerna har överklagats av boende i området samt Norra Ängby Trädgårdsstadsförening, och i höstas togs ärendet upp av högsta instans, mark- och miljööverdomstolen.

LÄS ÄVEN: Ungdomsbostäderna i Norra Ängby överklagas – igen

LÄS ÄVEN: Nu avgörs "Snabba husens" öde i Norra Ängby

I juni meddelade domstolen att avslå överklagandet och menade att målet är tillräckligt utrett. Det innebär att Svenska bostäder har rätt att bygga på platsen, något man dock redan börjat göra då man ansåg att det var liten risk att förlora i domstol.

Christian Schlumpf, medlem i trädgårdsstadsföreningen, säger att man får nöja sig med domstolens svar. Men föreningen tror att kostnaderna för att återställa platsen när bygglovet går ut kommer bli för höga för staden, vilket kommer leda till att bostäderna står kvar permanent.

– Vi tror helt enkelt inte på vad staden lovar. Om tio år gör man en detaljplan som gör att husen står kvar, och då har vi blivit blåsta, säger Christian Schlumpf.

Har talerätt

Dock bedömde mark- och miljööverdomstolen annorlunda på en punkt. Både länsstyrelsen och mark- och miljödomstolen ansåg att trädgårdsstadsföreningen inte hade talerätt, alltså rätt att tycka till i bygglovsärendet. Men mark- och miljööverdomstolen menade att de visst hade det.

– Det är ett plåster på såren, nu vet vi det. Om staden sedan vill exploatera vid området där kraftledningen som går mellan Norra Ängby och Bromma kyrka ska tas bort, då kommer vi protestera.

LÄS ÄVEN: Här bygger Stockholm tillfälliga hyresrätter för unga

Snabba hus

134 lägenheter, gjorda av flyttbara moduler, håller på att byggas vid Bergslagsvägen på tillfälligt bygglov. Ett tillfälligt bygglov – till skillnad från ett permanent – behöver ingen detaljplan, och gäller som längst i 15 år.

Lägenheterna ska hyras ut till unga vuxna mellan 18 och 30 år.