Platsbrist. Neptuniskolan i Skälby har svårt att få plats med alla elever när sexorna ska stanna kvar från och med i höst. Foto: Mikael Andersson

Beskedet: Dyrt med ny skolpaviljong i Neptuni

På Neptuniskolan tog föräldrar fram en egen lösning på platsbristen som uppstår när sexorna blir kvar där. Men barn- och ungdomsförvaltningen menar att det är ett dyrt förslag som inte gynnar kommunen på längre sikt.

  • Publicerad 12:05, 14 apr 2020

Vi behöver se till kommunens bästa i en eventuell lågkonjunktur.

I höstas klubbade barn- och ungdomsnämnden igenom den nya skolorganisationen i Järfälla. Det innebär att från och med hösten 2020 kommer ska Järfällas sjätteklassare stannar kvar i mellanstadiet ett år till och alltså inte byta skola.

LÄS ÄVEN: Klart: Järfällas sexor stannar i mellanstadiet nästa år

Men när sexorna stannar kvar innebär det för Neptuniskolan i Skälby att det saknas utrymmen för två klasser, något som har gjort att kommunen planerat att flytta skolans förskoleklass till den närliggande förskolan Orion.

Det har dock inte gått hem hos förskoleklassens föräldrar, och i höstas lämnade de in ett förslag på att anlägga en komplementbyggnad i anslutning till skolan. Kommunen beslutade därför att förslaget skulle utredas, och nu har barn- och ungdomsförvaltningen presenterat utredningen. Förvaltningen utredde två möjligheter (se faktaruta) och slutsatsen är att de inte rekommenderar att nämnden går vidare med förslaget om komplementbyggnaden.

LÄS ÄVEN: Föräldrar vill stoppa klassens flytt

"Bör hålla i pengarna"

Den 16 april ska barn- och ungdomsnämnden besluta om de ska gå på förvaltningens linje eller inte. Nikoletta Jozsa (L), nämndordförande, sa veckan innan beslutet att hon inte diskuterat det med sina allianskolleger än. Men hennes inställning är att man bör hålla i pengarna med tanke på de ekonomiska effekterna av coronaepidemin.

– I tjänsteskrivelsen gör man bedömningen att antalet barn kommer att minska i området. Det innebär att bygger man en paviljong där nu, kommer den bara tas i bruk i ett par år innan alla får plats på Neptuniskolan igen.

Hon fortsätter:

– I skenet av coronakrisen tänker jag att man bör avvakta, vi vet inte hur den framtida ekonomin ser ut, vi behöver se till kommunens bästa i en eventuell lågkonjunktur.

Om nämnden beslutar att inte gå vidare med föräldrarnas förslag om komplementbyggnaden, innebär det att det gamla förslaget om att flytta de yngsta eleverna till förskolan Orion står fast.

Utredningsförslag

Förslag 1: En komplementbyggnad byggs en bit bort. Innebär en osäker lek- och rörelsemiljö då barnen behöver korsa parkeringen för att ta sig mellan skolbyggnaderna. Trafiksituationen behöver ses över. Kostnad: 27 miljoner.

Förslag 2: Skolan byggs ut. Parkeringen behöver flyttas och gång- och cykelvägen behöver dras om. Utbyggnaden påverkar skolverksamheten under tiden. Kostnad: 36 miljoner.

Källa: Järfälla kommun

Visa merVisa mindre