Götgatan ska rivas upp för tunnelbanan ska renoveras. Foto: Mikael Andersson/Arkivbild

BESKEDET: Då grävs Götgatan upp

Idag presenterade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) stadens plan för när tunnelbanetaket under Götgatan ska renoveras.

  • Publicerad 10:04, 11 feb 2020

Som StockholmDirekt tidigare skrivit behöver tunnelbanetaket under Götgatan, från Skanstull till Folkungagatan, renoveras. Så sent som i december flaggade tjänstemännen att det skulle kunna innebära en byggtid på upp till sex år, tills skillnad från de tidigare tre som basunerats ut. Idag på en presskonferens presenterade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) stadens plan, som samordnas med Region Stockholms upprustning.

Götgatan kan grävas upp – i sex år

Sträckan ska delas in i sex delområden där arbete i varje område beräknas pågå i cirka ett år, summa summarum: Byggtiden blir upp till sex år. Och en nota för staden på cirka 330 miljoner kronor.

Ett körfält för södergående trafik ska hållas öppet under byggtiden, men med viss totalavstängning vid kvarteret innan Folkungagatan. Götgatan kommer däremot att stängas för motor- och fordonstrafik i nordlig riktning, istället leds den trafiken om via Ringvägen och Renstiernas gata, till Folkungagatan under bygget.

Gående och cyklister kommer kunna passera under hela byggtiden men med nedsatt framkomlighet, enligt trafikkontoret. Tunnelbanetrafiken ska inte påverkas under byggtiden.

– Det här måste göras. Gröna linjen är pulsådern i stan. Händer det ett haveri i tunneln stannar Stockholm, säger Daniel Helldén.

– Man skulle kunna göra det på kortare tid, det blir billigare men det får större påverkan på staden. Vi vet från andra avstängningar att man hittar vägar och får det att fungera. Men det får stor påverkan, säger Helldén.

Visionen. Så ska Götgatan bli efter renoveringen. Foto: Amanda Wahlén, Sweco Architects)

Förslaget

Så här ska Götgatan bli efter renoveringen.

Ett bilkörfält i vardera riktningen samt en zon med lastplatser och parkeringsplatser för personer med rörelsenedsättning utanför dessa.

Nya träd planteras, samt nya sittplatser och cykelparkering i en möbleringszon.

Gångbanorna breddas och cykelbanorna höjs upp till samma nivå.

Gångbana och möbleringszon bedöms få en sammanlagd bredd om 6-7 meter på respektive sida. Ambitionen är att cykelbanorna ska uppnå cykelplanens rekommenderade bredd för höga flöden på enkelriktade pendlingsstråk (3,25 meter). Utrymmet för motorfordonstrafiken bedöms bli ca 12 meter.

Källa: Trafikkontoret

Visa merVisa mindre

Samtidigt ska staden göra om utseendet av Götgatan, med bredare gång- och cykelbanor när det sedan återställs.

-- Det kommer bli en helt annan Götgata än det är idag, säger Helldén.

Ett så kallat inriktningsbeslut väntas tas på nästa trafiknämnd, 20 februari. 2022 ska renoveringen dra igång.