Ny plats. Här, mellan Sockenvägen och Bägersta Byväg, föreslås Årsta golf få en ny plats. Foto: Mimmi Epstein

Beskedet: Årsta golf räddas

Framtiden har varit oviss för Årsta golf eftersom det ska byggas bostäder där anläggningen finns i dag. Nu föreslås en ny plats vid Enskede Rackethall.

  • Publicerad 17:13, 8 jun 2022

På Årstafältet planeras cirka 6000 bostäder, kaféer, skolor, restauranger, fotbollsplan och en stor park. Där Årsta golf ligger i dag ska det byggas 950 bostäder. Det innebär att golfen måste flytta på sig.

Länge var det oklart hur det skulle bli. Men efter ett intensivt arbete har staden nu hittat en ny plats i närheten av den nuvarande. Närmare bestämt intill Enskede Rackethall. Där planeras nu för utslagsplatser, korthålsbana, klubbhus samt en parkering för besökare. I dag används platsen som strövområde och snöupplagsplats av trafikkontoret.

– Årsta golf är en viktig del av Stockholm som stärker stadens attraktionskraft. Det var också ett av våra vallöften att ha kvar golfen. Det är en folksport, och den här verksamheten har funnits vid Årstafältet i över 30 år, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

På platsen, mellan Sockenvägen och Bägersta Byväg, planerades det tidigare för bostäder. Men utredningar har visat att markförhållandena inte lämpar sig för att bygga där, eftersom det inte finns något bra sätt att ta hand om de stora vattenmängder som behöver hanteras vid stora skyfall.

I stället vill staden använda de stora grönytorna inom den framtida golfanläggningen för att förbättra skyfallsproblemtiken.

Idrottskluster

Idrottsborgarrådet Karin Ernlund (C) gläds åt att man har hittat en plats och åt att det är nära rackethallen och ridskolan.

– Det gör att det blir ett idrottskluster. När staden växer vill vi inte ta bort verksamheter som är uppskattade och som dessutom lockar många äldre till aktivitet, säger Karin Ernlund (C).

Ett formellt första beslut tas i exploateringsnämnden i morgon, torsdag. Sedan fortsätter planprocessen och förutom skyfallsfrågan ska man bland annat titta på utformning av säkerhetsnät kring anläggningen. Exploateringen kommer att kräva en ny detaljplan.

Kostnaderna för planens framtagande och genomförande ska Årsta golf stå för. Byggstart planeras till 2024/2025.