Foto: Sara Ringström

Beskedet: 5,6 miljarder saknas för Tvärförbindelse Södertörn i tunnel

Pengarna till Tvärförbindelse Södertörn räcker inte för att bygga vägen i tunnel som planerat. Det meddelade Trafikverket idag, när den nationella trafikplanen presenterades. Nu kan besparingar på vägen bli aktuella.

  • Publicerad 15:03, 31 aug 2017

Idag lämnade Trafikverket över sitt förslag till regeringen om den nationella transportplanen, där pengar fördelas till landets alla stora infrastruktursatsningar.

I förslaget finns 4,7 miljarder kronor öronmärkta till Tvärförbindelse Södertörn. Lika mycket som den befintliga budgeten som ligger i planen för gamla Södertörnsleden, som projektet kallades tidigare.

Planerna för Tvärförbindelse Södertörn - förlängningen av Förbifart Stockholm - mellan Vårby och Haninge, har legat på ritbordet i 25 år.

2014 gjordes planprocessen om från början, då den gamla vägplanen inte levde upp till dagens miljökrav. I våras beslutade Trafikverket om en ny vägkorridor i tunnel under Flemingsbergsskogens naturreservat.

Beslut: Tvärförbindelse Södertörn ska gå i tunnel

Dyrt med tunnel

Enligt Trafikverkets senaste kalkyler beräknas vägen kosta drygt 10,3 miljarder kronor. När nu Trafikverket lämnar sitt förslag till regeringen saknas alltså drygt 5,6 miljarder kronor till vägprojektet.

– Vi har kommit fram till att stora delar av vägen måste dras i tunnel. Det handlar om känsliga naturvärden i bland annat Flemingsbergsskogen. Men att dra i tunnel är oerhört dyrt. I den nya trafikplanen saknas pengar som täcker den kostnadsökningen, säger Helena Sundberg, regional direktör på Trafikverket.

Vad händer nu?

– Vi fortsätter och slutför planläggningen som vi påbörjat. Det betyder att vi har ungefär två och ett halvt år att hitta alternativa finansieringslösningar. Vi utesluter inga möjligheter, vi studerar alla alternativ. Vad det skulle innebära är för tidigt att gå in på nu.

495 miljoner kronor bedöms kunna tas in på trängselskatt, avgifter och medfinansiering från kommunerna. Men kostnadskalkylen är i dagsläget också väldigt osäker. Trafikverket räknar med att vägen kan bli dyrare och kosta upp till 11,6 miljarder kronor.

Möjliga besparingar

​Under ett möte i somras med landstinget och flera kommuner på Södertörn flaggade Trafikverket för att flera kostnadsbesparingar kan bli aktuella. ”Exempel på besparingar kan vara lägre hastighet 80 km/h”, står det i protokollet från mötet.

– Vi kommer se över vad som händer med den tänkta trafikmängden vid en sänkning av hastigheten, säger Helena Sundberg.

– Men vi bygger också vägen för att klara en viss funktion och efterfrågan på trafikmängder. Vi har inte för avsikt att genomföra besparingsåtgärder där vi får en väg som inte fyller den funktion vi behöver. Vi söker snarare smarta tekniska lösningar som kan minska kostnaderna, säger Helena Sundberg.

Trafikverkets förslag till nationell trafikplan ska nu remissbehandlas. Beslut fattas av regeringen under våren 2018.

Läs hela storyn om Tvärförbindelse Södertörn:

Förlängningen av Förbifarten: Här byggs Stockholms nya motorväg under skogen