Omtvistade planer. De nya ritningarna på omdaningen av Stureplan visas tidigast i höst. Foto: Mitt i

Besked om Sturekvarteren dröjer till hösten

Arbetet pågår för fullt, men politikerna kommer kunna ta nytt beslut om rivningar och nya hus tidigast efter sommaren.

  • Publicerad 12:56, 16 maj 2018

Nya och ombyggda Sturekvarteren bromsades av politikerna i slutet av förra året. Istället för att gå vidare med förslaget ville dåvarande stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (S) att fastighetsägarna och tjänstemännen tog ett omtag och minskade på rivningarna.

Arbetet med det nya förslaget pågår just nu. Bland annat kollar fastighetsägaren på hur man konkret skulle genomföra en ombyggnad, den studien är klar tidigast klar till sommaren.  

Även planens utformning, som vilka byggnader som ska bevaras eller rivas, måste utredas ännu mer innan tjänstemännen har ett förslag som politikerna kan ta ställning till.

Dröjer till hösten

Enligt Susanna Stenfelt, planchef på stadsbyggnadskontoret kommer det att dröja innan politikerna tar några beslut.

– Nämndbehandling sker troligen i höst, säger Susanna Stenfelt.