Stadshuset. Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) om nya satsningen på särskilt stöd. Foto: Pekka Pääkkö

Besked om nedläggning – då ger staden resursskolorna mer pengar

I torsdags kom beskedet att företaget Utvecklingspedagogik stänger ner tre verksamheter på grund av underfinansiering. Nu svarar Stockholms stad med att skjuta till mer pengar.

  • Publicerad 16:58, 29 nov 2021

Nu kommer man närmare de nödvändiga nivåerna

I torsdags gick företaget Utvecklingspedagogik ut med beskedet att de tvingas stänga ner tre resursskolor i Stockholm. Ekonomin går inte ihop.

Efter långvarig kris – nu läggs resursskolorna ner

Idag, måndag, skickade den grönblå majoriteten i stadshuset ut ett pressmeddelande om att de nu gör en satsning på särskilt stöd.

– Vi ska ge det här förslaget en chans, men det måste vara ett förslag som håller över tid, säger Niklas Ahlström, styrelseordförande för skolföretaget Utvecklingspedagogik.

Han menar dock att det snarare handlar om att lyfta låga nivåer än en rejäl satsning.

– Nu kommer man närmare de nödvändiga nivåerna som elevgruppens stödbehov kräver, säger Niklas Ahlström.

Det här innebär satsningen

Ny ersättning om 75 000 kr för alla elever i särskilda undervisningsgrupper
Ett nytt grundbelopp införs som gäller för alla elever som placeras i särskilda undervisningsgrupper. Beloppet om 75 000 kr per år gäller för alla elever som får minst 75 % av sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp. Höjt strukturbidrag med 20 000 per elev
Strukturbidraget, som infördes 2019 för att kompensera resursskolorna för deras högre grundkostnad då de enbart tar emot elever i behov av särskilt stöd, höjs med 20 000 kr per elev till totalt 100 000 kr per elev. Detta betalas ut till alla stockholmselever som går i en skola som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor. Alla beviljade belopp höjs med 25 %
De tilläggsbelopp och verksamhetsstöd som beviljas höjs med en faktor om 25 %. Totalkostnaden uppgår till 170 mnkr för 2022
Höjningen av beviljade belopp beräknas kosta 46 miljoner kronor, höjt strukturbidrag till resursskolor beräknas kosta 12 miljoner kronor och grundbeloppet per elev i särskild undervisningsgrupp beräknas kosta 112 miljoner kronor.

Visa merVisa mindre

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) menar å sin sida att tillskottet är frukten av hårt arbete under lång tid.

– Det finns verkligen ett genuint engagemang och vi har arbetat bakom kulisserna för att hitta en lösning. Vi hoppas att detta långsiktigt hållbara system kommer finnas kvar fram till dess att det sker en lagförändring, säger hon.

Ni kallar det en historisk satsning, men delar av satsningen höjer ju bara stödet till tidigare nivåer. Vad säger du om det?

– Det har ju aldrig utgått en ersättning till barn i särskilda undervisningsgrupper, det är nytt. Det här kommer även gynna kommunala skolor som inte är resursskolor, men som vill starta undervisningsgrupper för elever med särskilda behov.

Nu ska företaget Utvecklingspedagogik gå igenom förslaget i sin helhet för att se om de nya pengarna kan rädda skolorna.

Besked väntas senare i veckan.