Personalkostnaderna blir för höga med egen hemtjänst, enligt politiska majoriteten Foto: Mostphotos

Besked – Nacka har inte råd med egen hemtjänst

Ett förslag av Socialdemokraterna att införa hemtjänst i kommunal regi i Nacka avslogs förra veckan av kommunstyrelsens verkställande utskott. Kommunfullmäktige tar slutligt beslut.

  • Publicerad 12:00, 23 apr 2019

Förra veckan behandlande kommunstyrelsens verkställande utskott en motion av Socialdemokraterna som föreslår att kommunen inför en egen kommunal hemtjänst. I dag bedriver endast privata företag hemtjänst i Nacka.

Med en egen hemtjänst vill S utöka alternativen och hoppas få insyn i vad det egentligen kostar att driva hemtjänst. Motionärerna tror att en kommunal hemtjänst skulle kunna konkurrera med bra villkor för personalen och också kunna ställa krav på vad en timmes hemtjänst ska kosta.

På sitt sammanträde förra veckan avslog kommunstyrelsens verkställande utskott motionen. Motiveringen var att kommunen redan 2007 avvecklade den kommunala hemtjänsten eftersom verksamheten gick med underskott och att personalkostnaderna var högre än hos de privata hemtjänstföretagen.

Visserligen skulle en kommunal hemtjänst kunna upplevas som positivt av medborgarna, tror utskottsmajoriteten, men avgörande är att få en ”god ekonomi” i verksamheten.

”Kommunens kollektivavtal och arbetstidsregler skiljer sig från privata anordnare och medför i de flesta fall ett högre kostnadsläge”, blev majoritetens besked.

Motionen ska närmast behandlas av kommunstyrelsen, därefter skickas den vidare till kommunfullmäktige.