T-Centralen är en av de stationer där flest incidenter sker. Foto: Åsa Sommarström

Berusade och drogpåverkade stör mest i kollektivtrafiken

Berusade och drogpåverkade personer är det som stör SL:s resenärer allra mest. 40 procent av alla samtal till SL:s trygghetstelefon handlar om det.

  • Publicerad 04:55, 30 mar 2020

Samtalen till SL:s trygghetstelefon har ökat lavinartat. 2010, då numret infördes, kom knappt 1 500 samtal in. 2019 var siffran 37 827. De flesta samtal handlar om berusade och drogpåverkade personer.

– En del samtal gallras bort för att de inte har med trygghet att göra. Av dem som blir kvar handlar 40 procent om påverkade personer, på bussen och i tunnelbanan, säger Claes Keisu, pressansvarig vid SL.

Näst största posten (5 %) är ”avvikande beteende”. Det kan vara någon som är aggressiv eller beter sig störande på annat sätt. Resten (55 procent) gäller en uppsjö av ämnen – allt från trasiga lampor till tiggeri, fiolspel eller att någon sover på bussen.

Trygghetsnumret mer känt

Claes Keisu betonar att den stora ökningen av samtal framför allt beror på att trygghetsnumret (020-120 25 25) blivit mer känt bland resenärerna.

– Vi har satsat mycket på att sprida kunskap om att numret finns och det är synligt på många ställen, säger han.

Fler ärenden 2019

Totalt registrerade SL:s trygghetscentral drygt 89 000 ärenden under 2019, en ökning från drygt 83 000 år 2018. I siffran ingår samtalen till trygghetstelefonen, liksom larm från ordningsvakter, trygghetsvärdar och polis. Ärendena handlar om allt från brott och ordningsstörningar till olyckor och sjukdomsfall.

Några siffror, med jämförelser mellan 2018 och 2019:

Antalet ärenden som rör berusade/påverkade minskade, från 27 200 till 26 900.

Ärenden registrerade som ”våld mot resenär” var 294, båda åren.

Ärendekategorin ”våld mot trafikpersonal” minskade från 72 till 64.

Ärenden som rör ”våld mot ordningsvakter eller trygghetsresurser” ökade från 87 till 121.

Tre miljoner resor per år

Claes Keisu vill sätta siffrorna i relation till det stora antalet resenärer.

– Värt att notera är att väldigt mycket folk rör sig i SL-trafiken varje dag. Under 2019 gjordes cirka 861 miljoner resor med SL. En vanlig vardag har vi cirka 900 000 resenärer som sammanlagt gör tre miljoner resor, kommenterar han.

T-Centralen, Gullmarsplan, Fridhemsplan, Slussen och Odenplan hör till de stationer där flest incidenter sker. Det är också där flödet av passagerare är störst.